2013-02-25

Ledarnas omvärldsspaning vecka 8

– Det tycks som pensionsåldern kommer att höjas med ett par år. Men vi får vänta med slutgiltigt besked till april då Pensionsåldersutredningen kommer med sin slutrapport, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Fler kvinnliga vd:ar i börsbolagen

Betydligt fler börsbolag har i dag kvinnor på ledande befattningar, jämfört med under förra året. Men flera bolag har också minskat antalet kvinnor i chefsroller. Det visar AllBright-rapporten 2013, som presenteras i dag.

Sveriges Radio 2013-02-19

Facklig marknad

Byggarbetsgivarna vill vänta på industrin

Byggarbetsgivarna vill ogärna bli färdiga i tid med avtalsförhandlingarna. De vill slippa att sluta det första avtalet i årets avtalsrörelse. Och strävar därför efter att invänta industrins överenskommelser.

Arbetet 2013-02-19

Teknikföretagen tar helhetsgrepp på Las

Teknikföretagen har frågat sina medlemsföretag om Las är ett hinder vid anställning. Det är de svarar majoriteten. ”De diskussioner som PTK och Svenskt Näringsliv nu för, handlar bara om turordning och omställning. Vår uppfattning är att hela lagen måste diskuteras”, säger Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef.

Lag & Avtal 2013-02-22

Ledarskap

Bara en av sex chefer ger egna verksamheten godkänt

Svenska arbetsgivare är dåliga på att se runt hörnet och säkra verksamhetens kompetensbehov på några års sikt. Knappt en av sex chefer och HR-medarbetare ger den egna verksamheten godkänt. Det visar årets upplaga av Talent management-barometern.

SvD 2013-02-21

Lön

Viktiga rapporter om lön

Svenskt Näringsliv har idag släppt två viktiga rapporter. Rapporten handlar om de höga trösklarna in på arbetsmarknaden och den minimala lönespridningen som finns inom många branscher. Effekterna blir katastrofala för bland annat de ungas möjligheter få jobb. Den andra rapporten handlar om att slå hål på myten att höga löner håller igång konsumtionen och stimulerar konjunkturen. Effekten blir i stället att jobb försvinner.

Almegabloggen 2013-02-18

Skakig arbetsmarknad ökar tillströmningen till a-kassan

Medlemstalen till a-kassorna växer och koncentreras allt mer till Unionens och Akademi-kernas a-kassa. Tillsammans har de ökat med 25 000 medlemmar under 2012. Lågkon-junkturen och att fler blir arbetslösa bidrar till ökningen.

TCO-tidningen 2013-02-18

”Lönekartläggningen måste fungera bättre”

Arbetsgivare måste rätta till orättvisa löner mellan män och kvinnor. Regeringen satsar därför nio miljoner kronor för att Diskrimineringsombudsmannen ska öka sina insatser kring lönekartläggningar på olika arbetsplatser, skriver jämställdhetsminister Maria Arnholm och integrationsminiser Erik Ullenhag.

SvD 2013-02-19

Karriär & arbete

Jobbslakt på Volvo - 1000 tjänster ska bort

Volvo Personvagnar ska spara 1,5 miljarder kronor, vilket innebär att ytterligare 1 000 tjänstemän och konsulter får sluta under året.

SvD 2013-02-20

Bemanningsbarometern Q1

Bemanningsföretagens första barometer för 2013 har kommit ut, och prognosen spår inte, lika lite som resten av ekonomin, någon gnistrande ljus framtid. Företagen ser visserligen en viss uppgång, men tillväxten är fortfarande negativ. Så även om man kan prata om en viss stabilitet i branschen är det svårt att sia om hur den närmsta tiden kommer att arta sig. Kvartalet innan, Q4 2012, blev sämre än väntat, och logiskt nog säger majoriteten av företagen att detta hänger ihop med kundföretagens efterfrågan.

Almegabloggen 2013-02-20

EU underkänner Sveriges regler för vikariat

EU-kommissionen underkänner ännu en gång det svenska systemet med visstidsanställ-ningar, där olika sorters vikariat kan staplas på varandra utan att det leder till fast anställning.

Sveriges Radio 2013-02-21

Ekonomi

Europas bankchefer spår dystert 2013

Det väntas bli ett tufft år. I alla fall om man ska tro Europas bankchefer. Över hälften anser att både konkurser och uteblivna betalningar kommer att öka under 2013, enligt en undersökning från Lindorff.

SvD 2013-02-18

Hushållens lyft under 2000-talet: ”Inkomsterna har ökat i alla skikt”

Den ekonomiska standarden för Sveriges hushåll har ökat kraftigt under 2000-talet. Det visar ny statistik från SCB. De svenska hushållens ekonomiska standard har ökat varje år under 2000-talet. Enligt SCB låg år 2011 medianvärdet i befolkningen hela 41 procent högre än 1999. Inkomsterna har ökat i samtliga inkomstskikt, men ökningen var betydligt större för dem med högst inkomster. För den tiondel av befolkningen som har högst ekonomisk standard ökade inkomsterna med 55 procent under perioden.

Market 2013-02-19

Inflationstakten 0,0 procent

Inflationstakten var 0,0 procent i januari, vilket är en uppgång sedan december då den var -0,1 procent. Från december 2012 till januari 2013 sjönk KPI med i genomsnitt 0,8 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,9 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,0 procent i januari.

SCB 2013-02-19

De ser ljuset i tunneln på arbetsmarknaden

I det konjunkturmörker som dämpar sysselsättningen här hemma är chefer inom bank- och försäkringsbranschen oväntat optimistiska, visar en undersökning som Finansförbundets medlemstidning Finansliv låtit genomföra.

SvD 2013-02-19

Byggindustri i motvind

Den svaga tillväxten i svensk ekonomi betyder att byggindustrin möter en isande motvind den närmaste tiden. Efter en tydlig nedgång i antal nystartade bostadsprojekt minskar bostadsinvesteringarna 2013 för andra året i rad. Även lokal- och anläggningsbyggande utvecklas svagt och därmed sjunker de totala bygginvesteringarna i år för att vända svagt uppåt 2014. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. En långsam återhämtning i världsekonomin gör att svensk ekonomi utvecklas trögt 2013-2014.

Ekonomisverige 2013-02-20

Övriga trendsignaler

A lesson in generational differences

In our quest to help employees understand generational diversity, are we overlooking the need to educate them about just how much the generations have in common?  Are we reminding them that most employees care about the same things? Consider this: All generations rank "opportunities to use skills/abilities" as an important aspect of job satisfaction. Employees of all ages care about job security, and compensation and pay.

Human Resource Executive 2013-02-19

Svenskar allt mindre egoistiska

Ofta målas bilden upp av att samhället håller på att glida isär, på grund av ökande egoism och större klyftor. Men Sverige har små inkomstskillnader, och stödet för gemensam välfärd har ökat – liksom toleransen för invandring. Det skriver Charlotta Levay, Framtidskommissionen.

SvD Opinion 2013-02-21

Pensionsåldern höjs med två år

Planerar du att gå i pension vid 61 år? Räkna inte med det. Vill du jobba till 69 år? Det kan snart bli möjligt. En statlig utredning kommer att föreslå att åldersgränserna för pension höjs med två år, erfar DN. Det finns också planer på att koppla gränserna för pension mer till hur länge vi lever.

DN 2013-02-21

Fackförbund om höjd pensionsålder: ”Absurd diskussion”

En statlig utredning föreslår höjning av pensionsåldern med två år. Men flera fackförbund är starkt kritiska och påpekar att de flesta av deras medlemmar i dag inte ens är i närheten av att jobba ens till 65. Inte heller Svenskt Näringsliv vill lagstifta om höjd pensionsålder.

SvD 2013-01-21

Uppdaterat: 2013-02-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem