2014-02-24

Ledarnas omvärldsspaning vecka 8

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Omstruktureringen av svensk arbetsmarknad fortsätter. Statistik från SCB visar att medan totala antalet anställda växte under fjärde kvartalet minskade antalet anställda inom tillverkningsindustrin. Tillväxten sker i de privata tjänstenäringarna och offentlig sektor, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Börstopparna duckar i frågan om kvotering

Samtliga storägare på Stockholmsbörsen säger nej – eller svävar på målet – i frågan om votering till bolagsstyrelser. Det visar en undersökning som DN gjort. Få av ägarna vill slå fast hur stor del av styrelserna som borde utgöras av kvinnor.

DN 2014-02-22


Facklig marknad

Fack kräver ny lag mot mobbning

Fackförbundet Vision vill ha en ny lag mot mobbning i arbetslivet. Även om två chefer i dag fälldes för att inte ha gjort tillräckligt för en anställd som blev mobbad, och som till slut tog livet av sig. Facket får medhåll från forskare. Men Svenskt Näringsliv säger nej.

Arbetet 2014-02-19

Byggnads säger upp byggavtal

LO-facket Byggnads säger upp avtalet med byggarbetsgivarna. Därmed hotar åter konflikt kring frågan om ordningen på byggarbetsplatserna. Facket vill ha ett huvudentreprenörsavtal, där huvudentreprenören blir solidariskt betalningsansvarig om någon längre ner i kedjan av underleverantörer exempelvis inte betalar löner. Men det säger arbetsgivaren nej till. Härom veckan enades parternas gemensamma arbetsgrupp kring flera frågor om bättre ordning på arbetsplatserna, men huvudentreprenörsfrågan lämnades utanför.

SvD 2014-02-20


Ledarskap

Female directors less likely to fill male directorships

Employers are less likely to appoint female directors if a vacant post was previously held by a man, research suggests. A study of companies listed on the FTSE 350 index published in the Economic Journal found there was a 20% chance of an employer appointing a woman if another woman left its board. This likelihood fell to 10% when a man had held the post. Researchers at the University of Edinburgh and University of Sheffield said the findings suggested a gender bias existed at the top of British business.

HR Magazine 2014-02-17

Välfärdens chefer behöver tid att kompetensutvecklas

Många chefer i välfärden har svårt att få tid till egen kompetensutveckling. Närmare hälften av cheferna inom landets kommuner, landsting och regioner anser inte att de får den kompetensutveckling de behöver för sitt ledarskap.

Dagens Samhälle 2014-02-19

Ledarna deltar i europeiskt samarbete om kvinnligt ledarskap

Ledarna är en av flera parter i det EU-finansierade projektet Promoting Women´s Lea-dership, som på samhälls- och företagsnivå ska undersöka hinder och möjligheter för kvinnor att avancera till ledande befattningar. Det kommer att ske genom fallstudier av större företag i Europa med fokus på HR-chefers arbete och intervjuer med kvinnliga chefer. Projektet kommer även att belysa det politiska ramverket i form av lagar och socialförsäkringar, såsom familjeförsäkring med mera, som utgör grunden för ett jämställt ledarskap och där de europeiska länderna kommit olika långt.

Ledarna 2014-02-19

Cheferna i Krokom fälldes för grovt arbetsmiljöbrott i unik dom

I juni 2010 tog en socialsekreterare i Krokoms kommun sitt liv. Han hade då i nästan ett års tid kränkts av sin närmaste arbetsledare, och var djupt deprimerad. Efter en unik rättegång har nu Östersunds tingsrätt meddelat en lika unik dom. Två av socialsekreterarens chefer döms för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, och brottet rubriceras som grovt.

TCO-tidningen 2014-02-20


Lön

Is management key to good performance management?

Performance management, and in particular the performance appraisal process, is something that few organisations do particularly well. A new paper published by the Journal of Personnel Psychology suggests that a big part of the blame for this sits at the feet of managers. The paper unveils a 27 item measure of performance management behaviour, which the researchers believe can help organisations better understand whether managers have the skills to make the appraisal process valuable.

Work 2014-02-18

Toppinkomsternas andel oförändrad, men kapitalets betydelse ökar

I veckan släppte SCB nya data över och nedan presenteras de svenska toppinkomsternas andel och sammansättning i fram till och med 2012. Sedan 2011 har toppinkomstandelarna inte ändrat sig nämnvärt: den rikaste procenten (individer med årsinkomst över ca 1,2 milj inkl. alla kapitalinkomster) tjänar idag nio procent av alla inkomster. Som tidigare dominerar kapitalinkomsterna toppen, men en intressant och relativt outforskad ny trend är att det inte längre är kapitalvinster som spelar huvudrollen utan räntor och utdelningar.

Ekonomistas 2014-02-18


Karriär & arbete

Överutbildade tar de enkla jobben

Högt utbildade svenskar utan jobb tar i stället lägre kvalificerade arbeten - och gör andra arbetslösa. För att fler ska slippa gå hit behöver anställningsförhållandena bli mer flexibla, menar Svenskt Näringsliv och Företagarna. Politiker utbildar hellre än skapar jobb, enligt professor Michael Tåhlin. Sverige har fått 400 000 fler högskoleutbildade på sju år. Men ökningen av de kvalificerade jobben har stannat av.

SvD 2014-02-18

Antalet anställda inom tillverkningsindustrin minskade

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,3 procent till 4 302 200 under fjärde kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 2,7 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,5 procent och lönesumman med 3,0 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,7 procent och lönesumman med 1,9 procent.

SCB 2014-02-19

Optimism i bemanningsbranschen

Drygt hälften av bemanningsföretagen väntar sig att efterfrågan på personal kommer att öka under första kvartalet, enligt Bemanningsföretagens kvartalsbarometer. Nästan lika många tror på en oförändrad efterfrågan. Optimismen har ökat jämfört med sista kvartalet 2013.

SvD 2014-02-19


Ekonomi

Skandia sänker BNP-tillväxtprognoser för Sverige

För 2015 spås en tillväxt på 2,8 procent. Det framgår av en konjunkturprognos på ons-dagen. I oktober bedömde Skandia att Sveriges BNP-tillväxt skulle uppgå till 1,0 procent 2013 samt 2,8 procent 2014. "I Sverige är det bottenkänning för industrin och tillväxten får fäste på bredare front. Fortsatt låg inflation gör att det dröjer till nästa år innan Riksbanken höjer. Bostadsmarknaden och hushållens skulder är Sveriges akilleshäl. Politikerna har bollen, men riksdagsvalet skapar ett vakuum och lösningen av potentiella problem skjuts på framtiden", skriver Skandia.

Affärsvärlden 2014-02-19

Konjunkturen vänder upp

Efter några år med svag tillväxt blir det nu bättre fart i den svenska ekonomin. BNP beräknas öka med 2,6 procent i år jämfört med 0,9 procent 2013. Det redovisas i årets första skatteunderlagsprognos från SKL. Resultatet för kommunerna blir 4,9 miljarder och 2,2 miljarder kronor för landstingen för 2014. SKL presenterar i dag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen och det kommunala skatteunderlaget. Jämfört med den prognos som redovisades i december är det förhållandevis små förändringar som gjorts.

SKL 2014-02-19

Svårförklarad nedgång i KI-barometer

Konjunkturinstitutets barometer i februari sjönk på bred front. Det som särskilt sticker ut är att hushållens förtroende sjönk för andra månaden i rad, en nedgång som det är svårt att hitta någon riktigt bra förklaring till. Möjligen kan det vara kopplat till de politiska diskussionerna om skattehöjningar. Det säger Roger Knudsen, chef för konjunkturbarometern, till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen.

SvD 2014-02-21


Övriga trendsignaler

Få jobbar flitigast i delade rum

Bullret i kontorslandskap leder till att de anställda gör fler fel och blir mindre produktiva. Det framgår av en ny undersökning. Studien är gjord i Danmark och visar att sex av tio som arbetar i öppna kontorslandskap säger att de har svårt att koncentrera sig. Var tredje säger att de gör fel i arbetet på grund av buller och andra störningsmoment. Nästan en fjärdedel uppger att bullret innebär att de måste arbeta över för att få ro att slutföra arbetsuppgifterna.

Du & Jobbet 2014-02-18

Fler företag drabbas av ekonomiska brott

Nästan en tredjedel av alla svenska företag har drabbats av ekobrott de senaste två åren. Det visar en ny rapport från PWC. Drygt ett av tio företag uppger att de förlorat en affär till en konkurrent som betalat mutor de senaste två åren.

SvD 2014-02-19
Tidningen Vision 2014-02-19

Uppdaterat: 2014-02-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem