2013-03-04

Ledarnas omvärldsspaning vecka 9

– VD:n för Yahoo förbjuder i ett brev anställda att jobba hemma. En nyhet som skapat många inlägg i bloggosfären. Ska bli intressant att följa fortsättningen. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Förbjuder personalen att arbeta hemifrån

Yahoo förbjuder anställda från att jobba hemma. Det är ett beskt ultimatum till de anställda som distansarbetar: Tillbringa arbetstid på arbetsplatsen eller sluta. Marissa Mayer, vd på Yahoo, har irriterat en stor skara anställda. I förra veckan skickades ett meddelande ut till medarbetarna från företagets personalavdelning som har publicerats i sin helhet av All Things Digital. Budskapet i meddelandet är tydligt. Alla anställda ska vara närvarande på arbetsplatsen alltid.

SvD 2013-02-26

Jämställdhet & diskriminering

Alliansen sager nej till kvotering

I många politiska frågor finns en samsyn mellan regering och opposition inför valet 2014. Men i frågan om kvotering till bolagsstyrelserna står två tydliga alternativ mot varandra. Allianspartierna verkar säkrare på sina nej än på länge, visar SvD Näringslivs kartläggning. Samtidigt trycker EU-kommissionär Viviane Reding på med hot om lagstiftning.

SvD 2013-02-26

Stereotypes and the older worker

Almost all negative generalizations about employees over the age of 40 are not true, says this analysis of four decades of data. Older employees get a bad rap in the workplace, according to this recent analysis of close to 400 studies about their performance, which finds that nearly all negative stereotypes about this group are unfounded. As the number of older workers continues to swell managers should reconsider widely held misconceptions that often lead to age discrimination.

Strategy+Business 2013-03-01

Kvinnliga chefer når sällan vd-post

Andelen kvinnliga chefer har accelererat. Men fortfarande är drygt sju av tio näringslivschefer män. Kvinnorna fastnar ofta på chefsnivåer en bit från det avgörande steget upp till vd-nivån, visar en ny rapport som DN tagit del av.

DN 2013-03-02

Facklig marknad

FN kritiserar svensk Lavallag

Regeringens lagstiftning i spåren av den omtalade Lavaldomen får underkänt av FN-organet ILO. Begränsningarna av strejkrätten för att teckna kollektivavtal med gästande utländska företag, som blev effekten av det blockerade skolbygget i Vaxholm 2004, strider mot föreningsrätten, anser ILO.

Arbetet 2013-02-27

Nu höjs temperaturen i avtalsrörelsen 2013

I morgon, den 1 mars, inleds slutspelet i avtalsrörelsen. Industrins opartiska ordförande, opo, går in aktivt i förhandlingarna. Temperaturen höjs av att Byggnads har varslat om strejk på sitt avtalsområde.

TCO-tidningen 2013-02-28

Byggnads säger upp avtal och varslar

Byggnads säger upp Byggavtalet och varslar om stridsåtgärder mot 160 byggen. Byggnads varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. - De slår först och frågar sen, säger arbetsgivarsidans förhandlingschef Mats Åkerlind. Stridsåtgärderna omfattar cirka 3 000 av Byggnads medlemmar och berör cirka 80 företag på 160 byggarbetsplatser. De träder i kraft den 12 mars och den 19 mars.

SvD 2013-02-28

Här är knäckfrågorna för industriavtalet

Ett nytt system för delpension kan införas inom industrin. Det är en av huvudfrågorna när industrins avtalsförhandlingar går in i slutfasen och diskussionen uppges ha kommit långt. Delpensionen är en förutsättning för att avtalet ska bli treårigt.

SvD 2013-02-28

Ledarskap

Dagens chefsjobb är ofta ointressanta för kvinnor

Många hävdar att den stora tillströmningen av ambitiösa kvinnor till universitet och högskolor kommer att innebära att fler toppjobb tillfaller kvinnor i framtiden. Så är sannolikt inte fallet, skriver Maria Nelsson, strategikonsult på PA Consulting Group, som menar att det krävs förändringar i arbetslivet.

SvD 2013-02-28

Kvinnliga chefer når sällan vd-post

Andelen kvinnliga chefer har accelererat. Men fortfarande är drygt sju av tio näringslivschefer män. Kvinnorna fastnar ofta på chefsnivåer en bit från det avgörande steget upp till vd-nivån, visar en ny rapport som DN tagit del av.

DN 2013-03-02

Lön

Skillnaden i inkomst minskar gradvis mellan könen

Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har minskat de senaste årtiondena. Men yrkestillhörighet, deltidsarbete och föräldraledighet gör att kvinnors inkomster fortfarande är knappt 80 procent av männens.

SCB 2013-02-25

En av tre arbetsgivare kartlägger inte lönerna

Allt för få företag lever upp till kraven på lönekartläggning, konstaterar Unionen i en ny undersökning. 2008 ändrades diskrimineringslagstiftningen till att endast ställa krav på att lönekartläggning ska göras på företag med över 25 anställda vart tredje år. Innan dess var det årliga lönekartläggningar för samtliga företag med mer än tio anställda som gällde. Trots lättnaderna är det långt ifrån alla företag som lever upp till kraven. Knappt var tredje arbetsgivare har fortsatt att göra lönekartläggningar på årsbasis.

Computer Sweden 2013-02-26

Kommunlöner steg med 3,0 procent

Lönerna i kommunerna steg med i genomsnitt 3.0 procent under 2012. I landstingen var ökningen 2,8 procent.

Tidningen Vision 2013-03-01

Karriär & arbete

Job interviews are 1.5 hours longer now than in 2008

Jobseekers are being forced to jump through more hiring hoops and sit through ever-lengthening grillings to snag new roles, new research has found. Job interviews are rarely a barrel of laughs but, over the last five years, the process has been getting ever more gruelling. The average interview has lengthened by 27% for the average successful applicant, reckons specialist recruiter Randstad, taking the total amount of time spent preparing for and taking part in interviews to seven hours.

Management Today 2013-02-27

Fler googlar jobbsökande

Det blir allt vanligare att rekryterare hämtar information från internet och sociala medier. 45 procent kontrollerar jobbsökande via Facebook.  Det visar en enkät som Stockholms handelskammare gjorde i januari med knappt 900 arbetsgivare: 39 procent av de som svarat gör sökningar på internet vid rekryteringar, 42 procent kollar på Linkedin, och 45 procent på Facebook.

Tidningen Vision 2013-02-27

Jobbvindarna kan vänta i år

Den senaste tiden har det kommit signaler om ett bättre läge än väntat i ekonomin. Det ger ökat hopp om en förbättring också när det gäller jobben. Vändningen kanske kommer snabbare än beräknat – i bästa fall kan arbetslösheten sluta att öka redan i år.

SvD 2013-02-28

Två miljoner nya arbetslösa i Europa

Arbetslösheten ökar med nästan två miljoner människor i Europa sedan förra året. Det är i dagsläget över 26 miljoner arbetslösa i EU. Det är en ökning med nästan två miljoner människor på ett år. Värst ställt är det i Grekland där arbetslösheten ökat mest och 27 procent är arbetslösa. Även Spanien, Portugal och Cypern har drabbats av kraftigt växande arbetslöshet. I Sverige har arbetslösheten endast ökat marginellt det senaste året och ligger på åtta procent, vilket är tydligt under EU:s genomsnitt på närmare elva procent.

Europaportalen 2013-03-01

De är minst nöjda med sin karriär

Svenska kvinnor är minst nöjda med sin karriär av alla nationaliteter i en undersökning bland yrkesverksamma kvinnor i tretton länder från nätverket Linkedin.  På frågan ”skulle du säga att din karriär hittills varit framgångsrik?” svarar 64 procent av de svenska kvinnorna i karriärsajten Linkedins undersökning ja. Därmed ligger Sverige i botten bland de tretton länderna i undersökningen.

SvD 2013-03-02

Ekonomi

Byggföretagen försiktigt optimistiska - tror på ökad orderingång

Konjunkturinstitutet konfidensindikator slutade för bygg- och anläggningsverksamhet på samma nivå i februari som månaden innan, det vill säga betydligt under det historiska medelvärdet. Orderingången har dock slutat falla, medan byggproduktion och sysselsättning har minskat ytterligare.  Vad gäller efterfrågeutvecklingen så skönjer byggföretagen en liten ljusning och räknar med en viss ökning i orderingång de närmaste månaderna.

Byggvärlden 2013-02-25

Växande aptit på företagsköp

Inte på två år har aptiten på att genomföra företagsköp och fusioner varit så stark i Sverige som den är nu. Förvärvskapaciteten väntas öka med 28 procent under året, spår KPMG i en ny prognos som SvD Näringsliv tagit del av. Allra störst drag är det inom industrin.

SvD 2013-02-25

Nedgången i ekonomin fortsätter till sommaren

Höstens kraftiga inbromsning i industriproduktionen fortsätter. Konjunkturen bottnar till sommaren nästa år och följs av en osäker återhämtning. Arbetslösheten stiger, trots en outnyttjad potential på arbetsmarknaden motsvarande hela en miljon jobb. Prognosen för BNP-tillväxten under 2013 skrivs ner till 0,3 procent.

Svenskt Näringsliv 2013-02-26

Handelns revansch: "Bra start på året"

HUI:s konjunkturanalytiker Jonas Arnberg tror fortfarande att 2013 blir ett ganska svagt år för detaljhandeln. Omsättningen i detaljhandeln växte rejält under januari.  Trevligt att handeln fick en bra start på året, inte minst med tanke på att det inte blev något rekord i julhandeln, kommenterar HUI:s analytiker Jonas Arnberg. Jämfört med samma månad förra året växte omsättningen i januari med 2,3 procent i sällanköpsvaruhandeln och med 4,3 procent i dagligvaruhandeln.

Market 2013-02-28

Oväntat positiv BNP-siffra

Det blev trots allt tillväxt i Sverige under fjärde kvartalet i fjol, med siffror som överraskade analytiker. Nu skriver bankerna upp sina prognoser och någon räntesänkning lär det inte bli. Hushållens konsumtion bidrog starkt till de positiva BNP-siffrorna.  Sveriges bruttonationalprodukt växte med 1,4 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period året innan. Jämfört med tredje kvartalet 2012 var BNP oförändrad, enligt Statistiska centralbyrån.

SvD 2013-03-01

Övriga trendsignaler

Så snabbt växer världens största städer

Mellan åren 2000 och 2010 växte New York med 4,8 procent. Under samma tidsperiod var Shanghais tillväxttakt 65,6 procent. Nu har en KTH-professor tillsammans med några forskarkollegor tagit fram en teknik som snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kan kartlägga världens städers tillväxt samt hur detta påverkar miljön.

Forskning.se 2013-02-25

Boomers take more risks, start more businesses than 20-somethings

A new national survey released today found that the age group most likely to consider themselves entrepreneurial is Baby Boomers. The findings, in which 45 percent of re-spondents from 50 to 69, compared to just 32 percent of 18- to 29-year-olds, labeled themselves as entrepreneurial, contradicted the researchers' original hypothesis.

Fast Company 2013-02-26

Oro inför avreglerad transportmarknad

EU-kommissionen är på väg att öppna upp transportmarknaden i Europa. I Sverige fruktar facket att det kommer leda till social dumpning. På arbetsgivarsidan är oron inte lika stor.

Europaportalen 2013-02-28

Economy, not climate, tops global worry list

Concerns about the economy and health care rank higher than do worries about climate change worldwide, surveys show. In the United States, only 3.6 percent of the people surveyed selected the environment as the nation's most pressing issue, as opposed to 15 percent of the people in Norway, which had the highest level of environmental concern.

Futurity 2013-03-01

Nya bilar minskade med 13,1 procent

Under februari 2013 nyregistrerades 19 143 personbilar, en minskning med 13,1 procent jämfört med februari 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

SCB 2013-03-01

Text: Uppdaterat: 2013-03-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem