2014-03-03

Ledarnas omvärldsspaning vecka 9

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Ytterligare vårtecken för ekonomin kan skönjas. Stockholms Handelskammare spår i sin senaste prognos att jobben i storstaden kommer att öka, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Teknikbranschen usel på jämställdhet

Vill förespråkarna av kvotering till styrelserna ha mer bränsle till debatten kan de kasta ett öga på de svenska IT- och telekomföretagen. Av de 49 börsnoterade företagen har fyra en kvinnlig ordförande. Inget av bolagen har en kvinnlig vd.

SvD 2014-02-25


Facklig marknad

Nytt avtal ska locka unga att jobba statligt

För första gången tecknas ett centralt kollektivavtal för att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att få anställning som studentmedarbetare. Det är akademiker i staten, Saco-S, som har drivit frågan om att reglera villkoren för studenter som arbetar extra med kvalificerade arbetsuppgifter.

Saco-S 2014-02-25

EU skärper regler för utstationerad arbetskraft

Företag som använder utländsk arbetskraft via en utländsk underentreprenör måste se till att regler om bland annat säkerhet och kollektivavtal följs. Det beslutade EU-parlamentet och ministerrådet på torsdagen.

Europaportalen 2014-02-28

Nya förhandlingar för att undvika byggstrejk

Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma rapport om ordning och reda på bygget utlöste facklig besvikelse. Byggnads fick inte igenom sitt krav på huvudentreprenöransvar. Byggnads ledning har därför sagt upp byggavtalet och från 1 april råder ett avtalslöst tillstånd. Men Byggnads tycker att det finns mer att diskutera.

Lag & Avtal 2014-02-28


Ledarskap

Så stressas chefer när drevet går

Forskare vid högskolan i Borås har studerat hur chefer inom vård och omsorg drabbas under mediedrev. Ungefär hälften av cheferna har fått olika stressymptom av den pressade situationen. Enligt professor Lotta Dellve som lett studien finns det en tradition av öppenhet gentemot media inom vård och omsorg i Sverige. Men kommunerna saknar ofta mediestrategier och chefer känner sig ofta ensamma och utsatta. En stor andel av cheferna tycker att det saknas stöd i organisationen när journalisterna ringer.

Tidningen Vision 2014-02-24

How to be recognized as a young leader

According to research by the Corporate Leadership Council, performance was found to be more of a “gatekeeper” to being even considered for promotion to the next level. That is, 90% of “high potentials” were strong performers. So, yes, being great at whatever you are doing matters. If you’re a poor or average performer in your current role, you’ll never be considered for higher-level responsibilities. While we all like to think of ourselves of being a top performer, the reality is, most of us are not. So step one, especially early in a career, is to establish a consistent track record of strong performance.

Smartblogs 2014-02-27

Erkänsla och uppskattning bästa ledarskapet

En chef som kan ge erkänsla och uppskattning till sina anställda är viktigt. En sådan chef gör att man stannar kvar på sitt jobb. Mindre viktigt är ansvar, företagets värderingar och karriärmöjligheter – något som arbetsgivaren värderar främst. Det visar Poolias Kompetetensindikator som bygger på intervjuer med 500 personalchefer och 1 000 arbetstagare.

Poolia 2014-02-27


Lön

Fyra av tio är missnöjda med lönen

En ny undersökning visar att fyra av tio anställda känner samma sak. Men upplevd orätt-visa är mycket svår att komma åt. Enligt en ny Novusundersökning – publicerad i det senaste numret av tidningen Kollega – uppger 37 procent av de tillfrågade att de inte har en rättvis lön i förhållande till sitt yrke och andra arbetsplatser.

SvD 2014-02-24

Another nail in the performance review coffin

If you wanted any more evidence that traditional performance appraisal methods are (at best) counter-productive, then new research from Kansas State University is for you. No-one, it seems, likes or benefits from a negative performance review and a critical perfor-mance evaluation can have a negative effect on any employee, even those who are normally motivated to learn and improve. “It is not so much that the performance review needs to be abolished, but we need to fix what is broken,” Culbertson added.

Management-issues 2014-02-26


Karriär & arbete

Gav yrkesinriktad eller teoretisk utbildning störst framtida inkomst för arbetslösa deltagare?

Både yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och teoretisk utbildning kan löna sig för arbetslösa. Effekten varierar dock mellan grupper och uppföljningshorisont. Det visar en ny IFAU-rapport som följt deltagare i Kunskapslyftet respektive arbetsmarknadsutbildning.

IFAU 2014-02-25

Det outnyttjade arbetskraftutbudet har ökat

Under perioden 2001-2013 har det outnyttjade arbetskraftsutbudet sammansättning ändrats. För män utgör undersysselsatta idag en större andel av det outnyttjade arbetskraftsutbudet än 2001, medan det omvända gäller för kvinnor. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet mäter tillgängliga, outnyttjade resurser på arbetsmarknaden. Till största delen består det av de arbetslösa men även av undersysselsatta och latent arbetssökande. Undersysselsatta är främst deltidsarbetande som vill arbeta heltid.

SCB 2014-02-25

Norra Europa drar ifrån på arbetsmarknaden

Den dras allt mer isär. Arbetsmarknaden i EU-länderna. I norra Europa har arbetsgivarna svårare att hitta rätt arbetskraft. I Sydeuropa är det tvärtom. Där ökar den stenhårda konkurrensen om jobben och tillfälliga kontrakt blir vanligare. I Italien hade sju av tio tillfälliga anställningskontrakt 2012 och 2013. På bara några år har den anställningsform ökat kraftigt. 2008 var det sex av tio som hade sådana avtal, enligt EU:s European Vacancy Monitor (EVM) som i veckan kom med sin analys av läget på den europeiska arbetsmarknaden.

Arbetet 2014-02-25

Oväntat många utstationerade i Sverige

Färska uppgifter visar att antalet tillfälliga utländska arbetare är betydligt högre än man tidigare trott. De flesta kommer från Tyskland och Polen och arbetar inom bygg- och till-verkningssektorerna.

Europaportalen 2014-02-25

Här är åldern när det går utför på jobbet

54 år. Det är den exakta tidpunkt i arbetslivet när karriärmöjligheterna försvinner, avslöjar en ny undersökning. Studien är gjord i England bland drygt 2 000 anställda över 40 år. De har fått svara på frågor om sina möjligheter att avancera samt om och när de anser att åldern blir ett hinder. Utifrån enkätsvaren har 54 år identifierats som den ålder när det börjar gå utför. Det är då som de anställda börjar känna sig överflödiga, blir bortvalda vid befordran och inte får chansen till nya arbetsuppgifter.

Du & Jobbet 2014-02-27

Hälften av rektorerna funderar på att byta jobb

Två av tre skolledare har fått mindre tid till pedagogiskt ledarskap och jobbar ofta över, enligt en ny rapport från Lärarförbundet. Trots att nästan alla uppger att de trivs på jobbet har över hälften av rektorerna funderat på att överge yrket det senaste året. Enkäten som Lärarförbundet skickat ut har besvarats av 2 700 rektorer och förskolechefer. Att läraryrket är med och toppar ligan när det gäller stress och arbetsbelastning har flera mätningar konstaterat.

SvD 2014-02-27


Ekonomi

Nu kommer jobben till Stockholm

Konjunkturen i Stockholms län stärks för fjärde kvartalet i rad. Den tidigare negativa trenden är bruten och nu spås jobben slutligen komma till Stockholm. Idag presenterar Stockholms Handelskammare sin senaste konjunkturbarometer. Jobben som spåddes komma sista kvartalet 2013 uteblev. Men nu ser det ljusare ut på arbetsmarknaden.

SvD 2014-02-24

EU spår stark svensk tillväxt

Trots att den svenska tillväxtprognosen skrivs ned hamnar den på fjärde plats i EU. Samtidigt justeras prognosen för EU upp jämfört med tidigare beräkningar. EU-kommissionen räknar med att EU-ländernas ekonomier i år kommer växa med i genomsnitt 1,5 procent. Detta är något högre än den förra prognosen från november i fjol. Det meddelade ekonomikommissionär Olli Rehn på tisdagen när han presenterande kommissionens ekonomiska vinterrapport.

Europaportalen 2014-02-25

Uppdaterat: 2014-03-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem