2012-01-18

Ledarnas ordförande diskuterar lönebildning

Annika Elias

Den 25 januari anordnar Svenskt Näringsliv ett seminarium om löneskillnader, produktivitet, löner och vinster. Annika Elias, ordförande Ledarna, och Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv, diskuterar en ny rapport om lönebildning som presenteras under seminariet.

Svenskt Näringsliv har låtit docent Fredrik Heyman, Institutet för Näringslivsforskning, göra en genomlysning av den forskning som finns om hur löneskillnader påverkar företagets lönsamhet, de anställdas löner och ägarnas avkastning.

Resultaten presenteras i en ny rapport – Hjälpande eller Stjälpande lönebildning – som presenteras vid ett seminarium som Svenskt Näringsliv anordnar den 25 januari kl 15.00-16.45 i Stockholm. Under seminariet diskuterar Annika Elias och Christer Ågren rapporten.

– Lönebildningsfrågan är dåligt beforskad och det är glädjande att Svenskt Näringsliv tagit initiativet till att sammanställa det som finns kring frågan om lönespridningens koppling till företagens effektivitet. Vi har i grunden samma uppfattning som Svenskt Näringsliv om hur en lönebildning som är bra för Sverige och i takt med tiden ska se ut. Vi är däremot inte överens med dem om att hela ansvaret för förändring ligger på de fackliga organisationerna, säger Annika Elias.

– Ledarna har arbetat med lokal, individuell lönebildning i tjugo års tid och vi är inte framme vid målet att våra medlemmars lön ska sättas fullt ut individuellt. Alltför många företag slarvar med processen och lever inte upp till avtalen. Det finns ett gemensamt ansvar från fack och företag för att få en bra, modern lönebildning, säger Annika Elias.

Läs mer och anmäl dig till seminariet hos Svenskt Näringsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem