2013-08-15

Ledarskap har ingen ålder

Det handlar om att kunna se och bekräfta varje medarbetare och locka fram den bästa prestationen, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Annika Elias, ordförande LedarnaEn gång var jag en ung chef. Det var i en tid då arbetsorganisation och ledarskap såg annorlunda ut än nu, man styrde efter rutiner och riktlinjer och det personliga ledarskapet fick växa i skydd av formella strukturer. Men eftersom jag arbetade som kostchef inom måltids- och restaurangverksamhet – en bransch med liten respekt för sådana strukturer – blev det ganska snart aktuellt för min del att pröva vilka värderingar och förhållningssätt som styrde mig som chef.

I dag förväntas unga chefer styra och leda sina ofta mer erfarna kollegor med en ledarstil som mer utgår från den egna personen än från regelverk. Det handlar om att kunna se och bekräfta varje medarbetare och locka fram den bästa prestationen. Ett sätt att leda som kräver en egen trygghet och mognad som inte alltid är så lätt att finna i unga år.

När vi på Ledarna frågar unga om de vill satsa på en karriär som chef tackar nästan hälften nej. Det som skulle kunna få dem att ändra sig är mer stöd och en starkare uppbackning från företaget.

Men unga chefer är viktiga, som förebilder för andra att våga satsa på chefsyrket, för sin färska utbildning och för sin speciella kompetens att just vara ung. Därför är det nödvändigt att företag och förvaltningar tar sina unga chefer på allvar, ger dem stöd och trygghet i form av tydliga mandat och befogenheter. Helt enkelt en chefsroll där ledarskapet får ta plats.

Att vara chef är ett krävande uppdrag, men gott ledarskap har ingen ålder.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8 augusti 2013.

Uppdaterat: 2013-08-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem