2013-09-12

Livsbalansen framför allt

Annika Elias, ordförande Ledarna

Vår tids dilemma när det gäller chefsförsörjning handlar därför om att anpassa chefsrollen till ett modernt familjeliv, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Chefens uppdrag är ofta tufft och krävande och förutsätter ett stort engagemang. Exakt samma ord kan användas om föräldraskapet. För att få unga talanger att satsa på ledarskap krävs villkor som gör det möjligt att förena båda dessa roller

Det fanns en tid då en chefskarriär betydde långa arbetsdagar på kontoret, tjänsteresor och ett nedprioriterat familjeliv. Hemmafru var en lika nödvändig accessoar för påläggskalvarna som golfklubborna.

I dagens arbetsliv ser det annorlunda ut. Men trots detta finns ett motstånd bland den yngre generationen att välja chefsuppdrag. Balans i livet värdesätts högre än en chefskarriär till varje pris. Och det är en självklarhet att båda i ett förhållande skall ha ett utvecklande arbetsliv.

Vår tids dilemma när det gäller chefsförsörjning handlar därför om att anpassa chefsrollen till ett modernt familjeliv. Och en stor utmaning för chefsrekrytering är att kvinnor blir kollektivt riskbedömda, trots att allt fler unga pappor i dag vill dela lika på föräldraansvaret.

Först när denna negativa särbehandling upphör inom samhälle och näringsliv kommer de bäst lämpade personerna att välja – och väljas – att bli chefer.

Fram till dess fortsätter vi odla myten om orimliga chefsuppdrag som kräver markservice, samtidigt som vi väljer bort att se chefspotential i ytterligare en generation högutbildade kvinnor.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9 september 2013.

Uppdaterat: 2013-09-13

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem