2013-04-18

Lön efter kön

Annika Elias, ordförande Ledarna

Det finns en stark samstämmighet i Sverige kring hur lön ska sättas. Både anställda och arbetsgivare anser att lönen ska spegla individens insats och prestation på jobbet. Ändå är det alltför sällan så, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

I dag fungerar den individuella lönesättningen bara halvdant; moderna avtal och goda ambitioner till trots. Generella påslag,
ofullständiga mandat hos chefer och för lite kunskap hos många bevarar gamla strukturer.

En av de tydligaste effekterna är att skillnaden mellan mäns och kvinnors löner består, även för chefer. Kön är inget lönekriterium och formellt avskaffades kvinnolönerna 1960. Men i verkligheten tjänar kvinnor ännu 2013 mindre än män. Även när hänsyn tagits till olika utbildning, befattning, bransch med mera.

Det finns en viktig väg för att komma tillrätta med problemet: låt den individuella lönesättningen få fullt genomslag! En rad undersökningar visar att lönerna blir mer jämställda när lönesättningen fokuserar på individens prestation i stället för på ovidkommande faktorer.

För den arbetsgivare som vill locka unga välutbildade medarbetare med spetskompetens är jämställda löner ett konkurrensmedel. Bra chefer ska ha bra lön – oavsett kön.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är även publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 4 april 2013.

Uppdaterat: 2013-04-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem