2014-02-14

Se seminarium om Lönekarriärbarometern 2014

I love lön

Hur påverkas företagen av att inte kunna premiera duktiga medarbetare? På Ledarnas lunchseminarium den 14 februari presenterades den årliga lönekarriärbarometern.

Se seminariet på YouTube

De flesta i Sverige tycker att den som år efter år presterar bra, tar ansvar och utvecklas på jobbet ska ha en betydligt bättre löneutveckling än den som gör det i lägre grad. Men i verkligheten är möjligheterna att göra lönekarriär små – och trots larmen om växande klyftor har lönespridningen varit konstant, eller till och med minskat något, under 2000-talet.

Hur påverkas företagens utvecklingsförmåga och konkurrenskraft av att de inte ordentligt kan premiera medarbetare som gör bra ifrån sig? Vad innebär det för chefernas möjligheter att leda verksamheten mot uppsatta mål? Och vad skulle hända om möjligheterna att göra lönekarriär blev större?

Svaren på dessa frågor och många andra gav vi på ett lunchseminarium fredagen den 14 februari. Seminariet inleddes med en kort presentation av Ledarnas årliga lönekarriärbarometer, som kartlägger möjligheterna att göra lönekarriär i hundratals yrken på svensk arbetsmarknad.

Därefter följde en diskussion mellan Maria Elinder, lönebildningschef på Ledarna, Nils Karlsson, docent på Ratio som snart presenterar resultatet av tre års forskning kring sambandet mellan lönebildning och företagens produktivitet, tillväxt och lönsamhet, samt Carin Årvik, HR-chef på Trygg Hansa.

Uppdaterat: 2014-02-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem