2013-01-21

Makten över lönen

Annika Elias, ordförande Ledarna

Makten över individens lön finns långt ifrån arbetsplatsen och förstärks genom fikonspråk som utesluter de som egentligen berörs, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Lön är för många ett personligt och känsligt område. Man pratar inte gärna om sin lön, varken med kollegor eller med vänner. De flesta vill att lönen ska sättas i ett samtal med den närmsta chefen, och bygga på de diskussioner om mål och resultat som är en del av arbetsrelationen. I lönesamtalet får man en konkret återkoppling som väl genomförd stärker förtroendet mellan medarbetare och chef.

Men den ideala situationen är långt ifrån verklighet för de flesta. I stället för att sätta lön som baseras på den enskildes insats och företagets ekonomiska ställning, tvingas många chefer att administrera ett lönepåslag som någon långt borta har beslutat om. Oftast i samtal där de som är närmast berörda inte har någon röst. Och i stället för ett riktigt lönesamtal får man i media rapporter om stupstockar och märket, individgarantier och lönebildning, okända och obegripliga begrepp för alla utom de mest insatta.

Makten över individens lön finns långt ifrån arbetsplatsen och förstärks genom fikonspråk som utesluter de som egentligen berörs. Individen får ingen återkoppling på sin arbetsprestation och chefen saknar en viktig del av ledarskapet, att med lönesamtalet som redskap utveckla och uppmuntra medarbetare som gör ett bra jobb.

Det här vill vi på Ledarna ändra på. Det är hög tid för en modernisering av svensk lönebildning. Följ vårt arbete på ledarna.se!

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2013.

Uppdaterat: 2013-01-21

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem