2013-02-27

Medlemsbehov i fokus när branschföreningar förändras

Tomas Oskarsson, förbundssekreterare på Ledarna

Under 2013 kommer det att ske stora förändringar bland Ledarnas branschföreningar. Medlemmar kommer i vissa fall att erbjudas medlemskap i en annan förening.
– Det är viktigt att både nuvarande och blivande medlemmar kan identifiera sig med Ledarna och det vi erbjuder, säger Ledarnas förbundssekreterare Tomas Oskarsson.

Under 2013 genomför Ledarna en demokratiutveckling mot mer ändamålsenliga branschföreningar. Det är framförallt de föreningar som inte haft någon tydlig branschinriktning som är inblandade, men även för andra föreningar innebär det förändringar. Som medlem kommer du i vissa fall automatiskt att erbjudas medlemskap i en annan förening.

– Det är viktigt att både nuvarande och blivande medlemmar kan identifiera sig med Ledarna och det vi erbjuder. Branschkopplingen är en viktig del i detta, och då är det viktigt att föreningarna speglar arbetsmarknaden så långt det är möjligt, säger Ledarnas förbundssekreterare Tomas Oskarsson.

Förändringsarbetet inleddes när Ledarnas kongress 2010 beslutade att Ledarna skulle arbeta för mer ”ändamålsenliga föreningar”. Uppdraget innebar att styrelsen i samarbete med branschföreningarna skulle utveckla föreningsstrukturen så att den i högre utsträckning avspeglade den moderna svenska arbetsmarknaden. Dessutom togs beslut om att alla föreningar skulle ha en så tydlig branschinriktning på sitt arbete som möjligt.

Det första konkreta steget togs när branschföreningen Stål & Metall ombildades till Ledarna inom Processindustrin på sin stämma den 14 februari. Detta innebär att de kommer att ta emot cirka 2 000 medlemmar från Ledarnas allmänna chefsförening.

Den 26 februari beslutade sedan Ledarnas allmänna chefsförening att lägga ner sin verksamhet. Medlemmarna kommer från den 1 april att erbjudas medlemskap i någon av Ledarnas andra branschföreningar. Information om vilken förening det blir kommer att skickas ut i brev till medlemmarna under mars.

Sedan tidigare har även den nya föreningen Ledarna inom Offentlig Sektor bildats och tillsatt en interimsstyrelse.

Nästa steg i föreningsutvecklingen blir en extra föreningsstämma den 9 mars i den största föreningen – Ledarnas Enskilda Chefsförening. Förslaget till beslut där är att föreningen avgränsar sitt verksamhetsområde till den privata tjänstesektorn och byter namn till Ledarna inom Privat Tjänstesektor.  

Den 23-24 mars kommer även Ledarnas förening för företagsledning, FFF att hålla stämmor. Där är beslutsförslaget precis som för Allmänna chefsföreningen att lägga ner föreningen och erbjuda medlemmarna medlemskap i mer branschspecifika föreningar.

Den sista pusselbiten för den här gången är branschföreningen Ledarna inom kommunikation, service och kultur som under året avser att avgränsa sitt verksamhetsområde och byta namn till Ledarna inom Transport och Logistik.

Parallellt med detta arbete pågår en rad diskussioner inom och mellan flera av Ledarnas övriga föreningar.

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till Tomas Oskarsson.

Uppdaterat: 2013-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem