2013-11-20

Nio tips för att ta makten över din tid

Här hittar du en lista med nio tips som kan hjälpa dig som är chef att ta makten över din tid.

  1. Klargör ditt chefsuppdrag. Om du inte säkert vet vilka förväntningar som finns på dig och vad som är viktigast i ditt uppdrag kommer du få svårt att prioritera. För att kunna prioritera rätt måste du vara säker på vart du är på väg.
  2. Skapa regler för när du vill vara nåbar och när du vill stänga ner för att komma in i flow.
  3. Delta i meningsfulla möten. För varje möteskallelse, fråga dig alltid: vad är syftet med mötet, vilken är min roll på mötet, vad ska jag bidra med, är det någon av mina medarbetare som hellre borde delta?
  4. Stanna upp och reflektera. Vad har du gjort och vart du är på väg! Gör det dagligen och ge dig själv ett "helikopterperspektiv" och kontroll genom att göra detta.
  5. Avsätt egen tid! Du behöver inte vara tillgänglig och ha ”öppen dörr” hela tiden. Avsätt med viss frekvens egen tid då du får arbeta utan avbrott.
  6. Skapa dig en hållbar struktur och lär dig dina viktigaste verktyg för att kunna frigöra så mycket tid som möjligt till just det som skapar resultat, kontroll och balans!
  7. Stäng ner mailen när du inte jobbar med den aktivt. Bestäm en till två tider under dagen som du arbetar med dina mail.
  8. Ta reda på målet och gör det tydlig för alla berörda. Planera för hur du ska nå målet och säg nej till saker som inte skapar resultat i linje med organisationens och dina mål!
  9. När du är ledig, var ledig! Har du fikarast, lunch, är ledig på kvällar och helger så var just det, ledig. Kroppen behöver återhämtning och vila.

Tipsen är skrivna av Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, med fokus på chefers utmaningar och hanterbarhet, Micke Darmell, mötesevangelist och författare av boken ”Uppkopplad eller avkopplad”, samt Mansur Köyluoglu, utbildare och coach i hur man arbetar smartare utan att förlora varken hälsa eller tid.

Seminariet "Makten över tiden
På fotot: Saga Forsmark, ledarskapsutvecklare på Ledarna, Mansur Köyluoglu, Anki Udd och Micke Darmell på seminariet "Makten över tiden" på Kvalitetsmässan i Göterborg.

Uppdaterat: 2013-11-27

Om makten över tiden på Kvalitetsmässan

Ledarna var medarrangör till programdelen Chef och Ledare på Kvalitetsmässan i Göteborg 2013, och höll ett ledarskapsseminarium under rubriken ”Makten över tiden”. Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkade.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem