2012-10-22

Nu sparar chefen

Nyheterna om varsel duggar nu tätare och den ekonomiska situationen ser allt mer osäker och kärv ut i många verksamheter runtom i landet. Det bekräftas av att många chefer planerar nedskärningar på personalrelaterade områden, så som personalkonferenser och julfester - samtidigt som många själva arbetar mer.

6 av 10 tror på besparingar

6 av 10 chefer tror att besparingar inom personalrelaterade områden kommer att bli aktuella under det närmaste året. 

– Att hålla igen på transport- och resekostnader verkar klokt med tanke på tillgången till teknik som åtminstone till en del kan ersätta fysiska möten. Det är dessutom positivt ur miljösynpunkt. Gåvor, fester och liknande är helt rimligt att spara in på i relation till mycket annat. Men det är fullt möjligt att ordna sammankomster utan att det nödvändigtvis behöver vara särskilt dyrbart, säger Anki Udd ledarskapsexpert på Ledarna.

1 av 5 jobbar mer övertid

Samtidigt som julgåvorna- och festerna blir färre blir de arbetade timmarna fler för cheferna: så många som 1 av 5 chefer anger att de i dag arbetar mer övertid jämfört med för ett år sedan.

Chefsfakta: Övertid 2012 jämfört 2011.

Källa: Ledarnas Chefsbarometer om konjunkturen, september 2012. Undersökning bland 1 200 chefer, gjord av Novus på uppdrag av Ledarna.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem