2013-03-12

Ny branschförening för offentlig sektor

Logotype, Ledarna inom offentlig sektor

Våren 2013 bildas en helt ny branschförening för dig som är chef inom kommun, stat och landsting – Ledarna inom offentlig sektor. Med närmare 4 000 medlemmar vill föreningen särskilt jobba för att utveckla ledarskapet inom politiskt styrda organisationer.

Vi jobbar för alla modiga och professionella chefer i offentlig sektor. Det gör vi genom att lyfta frågor som berör förutsättningar och möjligheter för ledarskapet inom politiskt styrd verksamhet. Vår vision är att Sveriges bästa chefer ska finnas inom offentlig sektor!

Genom nätverk och seminarier erbjuds tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad med kollegor med liknande branschintressen.

Ledarna inom offentlig sektor samlar chefer verksamma inom statliga myndigheter, kommuner och landsting. Här finns också chefer inom svenska kyrkan samt verksamheter som är offentligt finansierade och utförs av privata aktörer.

Interimsstyrelsen för Ledarna inom offentlig sektor

Stina Nordström
Stina Nordström, ordförande
stina.nordstrom@gmail.com

 

 

Lars-Olof Uhlin
Lars-Olof Uhlin, vice ordförande
larsolov.uhlin@umea.se

 

 

Susanne Andersson
Susanne Andersson, kassör
susanne.andersson@tullverket.se

 

 

Robert Winroth
Robert Winroth, ledamot
robert.winroth@vll.se

 

 

Karin Wrannvik
Karin Wrannvik, ledamot
karin.wrannvik@stockholm.se

 

 

Eva Siewertz
Eva Siewertz, ledamot
eva.siewertz@vll.se
 

Uppdaterat: 2013-03-13

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem