2013-01-17

Nyheter i lagstiftningen

Det har skett ett fåtal lagändringar inom arbetsmarknadens område från den 1 januari 2013. Bland annat har en ny lag om uthyrning av arbetstagare trätt i kraft och skyddet mot åldersdiskriminering har utvidgats.


Uthyrning av arbetstagare

En ny lag reglerar vilka villkor som ska gälla för anställda på bemanningsföretag. Den innebär att bemanningsföretagen ska ansvara för att de arbetstagare som hyrs ut ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Arbetsmarknadens parter har dock möjlighet att avtala om avvikelser från lagen.

I utstationeringslagen införs samtidigt ökade möjligheter för arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade uthyrda arbetstagare. (Prop. 2011/12:178).

Åldersdiskriminering

Förbudet mot åldersdiskriminering utökas till att omfatta även samhällsområdena:

 • varor och tjänster
 • bostäder
 • allmän sammankomst
 • offentlig tillställning
 • hälso- och sjukvård
 • socialtjänst
 • socialförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkring
 • statligt studiestöd
 • offentlig anställning
 • hälso- och sjukvård


Det finns möjlighet att göra undantag från förbudet inom samtliga dessa uppräknade områden, utom inom offentlig anställning. (Prop. 2011/12:159, Prop. 2011/12:122).

Text: Viktoria Lundqvist Uppdaterat: 2013-01-17

Mer information

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem