2012-05-25

Programavslut för Kvinnor Leder

Idag summeras den andra omgången av Ledarnas ledarskapsprogram Kvinnor Leder i samband med ett avslutningsseminarium i Stockholm.

 Kvinnor Leder är ett ettårigt ledarskapsprogram som riktar sig till kvinnor, och som speciellt fokuserar på kvinnors erfarenheter av ledarskap.

– Kvinnor Leder är ett unikt program, med fast förankring i vardagen, som syftar till att utveckla den egna ledarrollen. Det övergripande målet med utbildningen är att öka andelen kvinnor som är chefer, berättar Klara Adolphson, ledarskaps- och jämställdhetsexpert på Ledarna och processledare för Kvinnor Leder.

Under fredagens seminarium lyfts höjdpunkter och lärdomar från den andra omgången av Kvinnor Leder. Cissi Elwin, publisher på Tidningen Chef, samtalar med Klara Adolphson om hur det är att vara chef och kvinna.


Förändringskompetens och coaching

Kvinnor Leder 2011-2012 har behandlat ämnen som till exempel ledaren och lärandet, föreställningar om kvinnor och ledarskap, förändringskompetens samt tydlig kommunikation.

Under Kvinnor Leder guidar Klara Adolphson, tillsammans med några av Ledarnas chefsrådgivare och pedagoger, gruppen genom teori, övningar och diskussioner. Även externa föreläsare deltar. Coaching i grupp ingår också vid flera tillfällen.

– För att skapa könsbalans på chefsnivå krävs engagemang på flera nivåer. Därför bjuder vi in nyckelpersoner från deltagarnas egna organisationer att delta i en fördjupande utbildningsdag mitt i programmet, samt på avslutningsseminariet idag, berättar Klara Adolphson.

Den första omgången av Kvinnor Leder gick av stapeln år 2006 på initiativ av branschföreningen Teknik & Motor. Genom programmet ville man stötta kvinnliga medlemmar i deras ledarskapsutmaningar och arbeta aktivt för bättre balans mellan könen i föreningen.

Ledarna vill:

  • Öka medvetenheten om de olika villkor som gäller för kvinnor och män som är chefer.
  • Skapa möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte mellan kvinnor.
  • Lyfta fram och synliggöra kvinnors ledarskap.
  • Öka möjligheterna för kvinnor att gå vidare i chefskarriären.
Uppdaterat: 2012-05-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem