2012-02-01

Så hanterar du ledarskapet i kristider

Christina Jutterström, Mats Pettersson och Annika Elias.

Våga ha en inre kompass och se till att skaffa allt stöd du kan få genom till exempel en coach eller ett personligt nätverk. Det råder några erfarna chefer i syfte att du bättre ska kunna hantera ledarskap när vindarna blåser snålt.

Det var också ett av de ämnen som diskuterades på en utbildningsdag på SNS i slutet av januari där boken ”Chefsarbetets etik” samtidigt lanserades.

I panelen fanns förutom Ledarnas ordförande Annika Elias även NCC:s personaldirektör Mats Pettersson och Christina Jutterström, tidigare bland annat chefredaktör för DN, Expressen och vd för SVT, som alla har erfarenhet av ledarskap i olika typer av kriser.

I likhet med många andra ledare har även de ställts inför dilemman av moralisk och etisk karaktär. Upplevelsen av att det ställs orealistiska förväntningar på den egna personen resulterar ofta i tuffa påfrestningar, särskilt i kris- eller omställningsperioder.

Policy och riktlinjer

Även om de flesta företag i dag säger sig ha en policy eller riktlinjer för dessa frågor är det inte det samma som att det också finns en tydlig dialog.

Mats Pettersson tycker att det finns en vulgäruppfattning om att policy och riktlinjer är ”skräp”. Men han menar att de ändå är bra att kunna förhålla sig till om något skulle inträffa. Han understryker också vikten av tydliga värderingar i företaget, som en livboj för chefen.

Christina Jutterström, som kommer från ett icke-akademiskt hem, har utvecklat sitt chefskap genom sina egna misstag och genom att titta på andra som hon tycker är duktiga. Om hon fått önska hade hon gärna haft mer utbildning i främst beteendevetenskap för att bättre förstå hur människor reagerar vid stora förändringar.

Stöd i chefsyrkets hela bredd

Annika Elias menade att det också är nödvändigt med stöd i chefsyrkets hela bredd, såväl i rollen som chef och i rollen som anställd.

Tomas BryttingAndra råd för hur man ska bete sig som chef i en krissituation?

– Ett återkommande råd är att vara tillgänglig för medarbetarna, säger Tomas Brytting, redaktör för boken ”Chefsarbetets etik”, som innehåller bidrag från flera skribenter och vänder sig till alla chefer som vill ha en djupare självförståelse och granska den etiska dimensionen i sitt dagliga arbete.
Vilket är ditt bästa råd till andra chefer?

Christina Jutterström:
– Våga gå in i dig själv och känna efter vilken människa du är och vilken ledare du vill vara. Skaffa ett nätverk, gärna utanför arbetsplatsen. Det hjälper dig att lyfta blicken. Min erfarenhet är att ju mindre nätverket är, desto bättre.

Mats Pettersson:
– Det är viktigt att ha en genomtänkt inre kompass. En coach är en sak, men ett nätverk av vettiga människor är lika viktigt.

Annika Elias:
– Skaffa dig en coach av något slag, antingen en professionell coach om företaget går med på det eller en person i din omgivning som du kan bolla med. Det kan vara skönt att ha någon som är ”bara din” om det skulle köra ihop sig.

Uppdaterat: 2013-03-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem