2012-01-18

Se Ledarnas seminarier på Kvalitetsmässan

Ledarna var medarrangör till den nya programdelen Chef & Ledare på Kvalitetsmässan i höstas. Nu kan du se de ledarskapsseminarier som vi föreläste på.

– Vi erbjöd en mängd seminarier om ledarskap med många intressanta föreläsare från Ledarna, näringslivet och offentlig sektor, berättar Ann Epstein, projektansvarig på Ledarna.

Kvalitetsmässan i Göteborg arrangeras vartannat år och är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Den nya programdelen Chef och Ledare handlade om att växa och utvecklas i chefsjobbet, få inspiration och utbyta erfarenheter.

– Ledarna satsade stort på Kvalitetsmässan. Syftet var att nå ut till chefer i offentlig sektor med vårt erbjudande. Samtidigt visade vi med vår närvaro att vi engagerar oss i de speciella förutsättningar som gäller för ledarskap inom stat, kommun och landsting, berättar Annika Elias, ordförande Ledarna.

Välbesökta seminarier

Ledarna arrangerade Chef och Ledares öppningsseminarium "Hur skaffar man en bra chef?", som handlade om att organisationer och företag står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla chefer.

Annika Elias, ordförande Ledarna, höll i öppningstalet och Stefan Tengblad, professor vid Handelshögskolan i Skövde, berättade om sin forskning kring chefers arbete.

Moderator Erik Blix samtalade med panelen som bestod av Kaspra Burns, Årets Ledarutvecklare, Scouterna, Martin Tivéus, Årets Unga chef, vd Avanza Bank, och Henrik Larsson, HR Manager Semcon Caran.

Förändringskompetent ledarskap

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker Ledarna, och Klara Adolphson, ledarskapsexpert Ledarna, höll i seminariet "Förändringskompetent ledarskap".
Dagens och morgondagens chefer står inför nya utmaningar. Genom att öka din egen förändringskompetens kan du vara den som sätter agendan och tar ut riktningen.

Se seminariet – del 1, teknikutveckling – på YouTube
Se seminariet – del 2, demografi – på YouTube
Se seminariet – del 3, hållbarhet – på YouTube
Se seminariet del 4 på YouTube

Vad formar ledarskapet?

Anki Udd, ledarskapsexpert Ledarna, höll i ett seminarium med titeln "Vad formar ledarskapet?". Det finns otaliga antaganden och teorier om vad ledarskap
och chefskap är eller inte är. Men vad eller vem avgör hur ledarskapet utförs i praktiken? Är det chefen själv som väljer vilken typ av ledarskap hon vill praktisera eller formas hon viljelöst av omgivningens förväntningar?

Se seminariet på YouTube

Annika Elias presenterade och samtalade med regissören och skådespelaren Helena Bergström om ledarskapets utmaningar under ett av mässans största evenemang. Flera hundra intresserade åhörare ville höra Helena Bergström utveckla sina tankar om ledarskap i film- och teaterbranschen.

Medverkade på PolitikerDagarna

Annika Elias medverkade avslutningsvis på seminariet ”Vem vill bli chef i välfärden?” som Ledarna arrangerade som en del av PolitikerDagarnas program under Kvalitetsmässan.

Britt-Mari Mattsson, författare och journalist på Göteborgs-Posten, var moderator och förutom Annika Elias deltog Ida Karlberg Gidlund, vd Rektorsakademien, Mikael Ressem, projektledare landstinget Gävleborg, samt Britt-Inger Kajnäs, arbetslivschef SKL.

Se seminariet på YouTube

Öppningsseminarium kvalitetsmässan 15-17 november 2011: Hur skaffar man en bra chef?


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem