2013-11-22

Startskott för gemensam europeisk satsning på kvinnligt ledarskap

Ledarna har nu fått glädjande besked om att EU beviljat bidrag till det projekt som planeras att genomföras i samverkan med CEC, Eurocadres och CFG-CGC (Frankrike). Projektet, som heter ”Promoting Women´s Leadership”, syftar till att formulera strategier för att stärka ett kvinnligt ledarskap i EU.

Bakgrund är bland annat den demografiska studie som CEC tog fram 2012 som pekar på stora pensionsavgångar under de närmaste åren, och att behovet av nyrekrytering av kvinnliga chefer då är stort.

Ett startskott för projektet var den europeiska konferens som ägde rum i Madrid i slutet av oktober. Från Ledarna deltog Annika Elias, ordförande Ledarna, Håkan Blomqvist, ledamot i Ledarnas styrelse och ordförande för Ledarna inom Livsmedelsindustrin, Ebba Öhlund, biträdande förbundssekreterare på Ledarna, och Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Från Sverige bidrog Sofia Falk från Wiminvest som presenterade Battle of the numbers.

Uppdaterat: 2013-11-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem