2014-03-31

Tänk långsiktigt för rätt ersättning

I den bästa av världar skulle det räcka med att göra ett bra jobb för att få en skälig lön. Men många gånger är det inte så enkelt. Däremot finns det mycket du kan göra för att påverka din lön. AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna, ger tips på hur du kan få en lön som motsvarar din prestation.

Ett av de säkraste sätten att få en lön som avspeglar din insats som chef är att tänka långsiktigt. En bra utgångspunkt är att fråga dig själv vad du behöver utveckla i ditt ledarskap i det långa loppet för att din arbetsgivare ska vinna på det.

– Sedan gäller det att regelbundet berätta vad du har åstadkommit och ta reda på vad din chef fortfarande saknar och som du behöver utveckla, säger AnnCharlotte Bretan.

Ett vanligt misstag är att inte ha koll på vilka lönekriterier arbetsgivaren har, exempelvis professionalitet, driv och samverkan, och vad de betyder i konkreta termer.

– Det är också viktigt att titta på måluppfyllnaden, vad ni har sagt att du ska göra och vad du har levererat. Med andra ord vad du har presterat under året. Det är helt i sin ordning att fråga vad som krävs för att få upp din lön med ett visst belopp. Men detta är i så fall något som ska pågå under hela året så att diskussionen under lönesamtalet inte kommer som en överraskning.

Det är också viktigt att du inte stirrar dig blind på lönen utan är öppen för andra typer av ersättningar, exempelvis hushållsnära tjänster, pensionsavsättningar eller kompetensutveckling.

– Före lönesamtalet är det därför bra att ta reda på vad ditt företag kan erbjuda i form av olika förmåner, säger AnnCharlotte Bretan.

Andra tidpunkter då det är lämpligt att diskutera din lön förutom vid det traditionella lönesamtalet är i samband med att du byter roll eller får ett större ansvar. Likaså kan det gå att dra nytta av det faktum att du har gjort en viktig insats i ett uppskattat projekt. Men i så fall gäller det att vara överens om värdet av detta på förhand.

– Det går inte att komma efter att man har gjort något bra och kräva en högre lön. Då är det bättre att stämma av på förhand. ”Om jag klarar detta, kan jag då få si och så mycket mer i lön?” Din chef kanske vill prioritera det projektet.

För den som är beredd att göra en lite större förändring är ett av de mest beprövade sätten att få en högre lön att byta jobb. Inte minst för den som kan tänka sig att flytta. Att byta ort, gärna till en storstad, brukar vara ett bra sätt att få bättre betalt.

Vad som däremot fungerar sämre är att tala om din utbildning och motivera en högre lön med en akademisk examen. Detta har redan tagits in i beräkningen vid anställningen och har därför spelat ut sin roll.

Likaså brukar det falla platt att jämföra med vad en viss kollega tjänar eller att hänvisa till privata utgifter, exempelvis att du precis har köpt hus.

– Desperation går aldrig hem utan skapar en obehaglig stämning. Det leder inte till en konstruktiv dialog. Lönesamtalet ska alltid handla om vad som har hänt under året.Expertens lönetips:

  • Tänk långsiktigt och fråga dig vad du behöver utveckla för att din arbetsgivare ska vinna på det.
  • Kommunicera regelbundet vad du har gjort och i vilken utsträckning du har uppfyllt dina mål.
  • Byt jobb, gärna till en tjänst i en storstad. Chefer i större städer tjänar ofta bättre.
  • Läs på. Vad är det som premieras i verksamheten i form av exempelvis prioriterade mål eller vissa beteenden?
  • Ta reda på om det finns alternativa belöningar till lön.

 

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3 mars 2014.

Uppdaterat: 2014-03-31

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem