2013-10-18

Tips för att ta makten över din tid

I början av oktober möttes ett tjugotal chefer på Ledarnas Chefssalong i Uppsala för att diskutera utmaningar kring att ta makten över tiden. Många tips kring tid, balans och förutsättningar utbyttes. Här listar vi några!


Hur tar du makten över tiden i din roll som chef?

 • Boka in egen tid.
 • Kartlägg en arbetsvecka och se vad du lägger tiden på. Utvärdera sedan, och justera och planera för kommande arbetsveckor.
 • Tacka nej till onödiga möten.
 • Strukturera mötena. Ha tydligt syfte, inför öppen dagordning, och ta det viktigaste först så att medarbetare och kollegor som inte berörs kan avvika.
 • Inför e-post-disciplin, till exempel att all e-post med cc hamnar i en inkorg. Skriv tydlig rubrikrad när du skickar e-post. Ring eller prata ”live” om det är möjligt.
 • Skriv att-göra-listor.
 • Prioritera och omprioritera ständigt.
 • Delegera ”på riktigt”.
 • Gå iväg för att återhämta dig. Använd minipauser.


Vilka förutsättningar behöver chefer för att bli så bra som möjligt?

 • Organisationsstrukturen ska vara anpassad till verksamhet och storlek, inte för platt, och inte heller för många nivåer. Beslutleden får inte vara för långa!
 • Tydlighet, befogenheter och mandat är avgörande. Stäm av regelbundet med din chef.
 • Stöd till chefens chef, högt i tak, delaktighet!
 • Tydlighet i organisationen kring vilket typ av ledarskap man förespråkar och varför.
 • Bra, fungerande strukturer. Dokumentation är viktigt.
 • Rätt chefer.
 • Metodstyrning i balans med effektstyrning. Hur vi ska jobba är lika viktigt som att jobba efter effektmål (vad).


Hur vilar du huvudet?

 • Tar en fika.
 • Tränar, går en promenad eller tar en bastu på lunchen.
 • Genomför något praktiskt; hantverk, jagar, plockar svamp.
 • Går i fjällen.
 • Stänger av telefonen.
 • Lyssnar på musik.
 • Läser.
 • Löser korsord.
 • Mediterar.
 • Stänger ute/stänger av. Det går att säga att du är upptagen!
 • Jobbar hemma.
Uppdaterat: 2015-11-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem