2013-05-13

Utökad branschbevakning

Nu har branschbevakningen här på ledarna.se utökats med ytterligare fem branschområden: Säkerhet/bevakning, Tjänster/service, Vård/omsorg/offentliga tjänster, Energi samt Transport.

– Ledarnas branschansvariga ger dig fördjupade branschkunskaper med chefsfokus genom att följa och rapportera om aktuella händelser, trender och utmaningar inom din bransch, berättar Helena Hedlund, chef Avtal & Bransch och förhandlingschef på Ledarna.

– Vi vill bli ännu bättre på att stötta våra medlemmar, genom att bistå med aktuell och chefsrelaterad branschbevakning som komplement till den information och kunskap som Ledarnas branschföreningar ger, säger Helena Hedlund.

Mer om branschbevakningen

Uppdaterat: 2013-05-13

Branschföreningar inom Ledarna

Inom Ledarna finns 23 branschföreningar som ger dig lokal och branschmässig förankring, och fördjupning i ledarskapsfrågor av relevans för den bransch du verkar i. Branschföreningarna har också i uppgift att ta vara på din möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet. Hitta din branschförening!

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem