2012-01-17

Viktigare lagar och förordningar - årsskiftet 2011/2012

Vid årsskiftet trädde ett flertal förändringar i lagar och förordningar i kraft. Här kan du läsa om några av de förändringar som berör arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsdepartementet hade inte några viktigare förändringar att rapportera inför årsskiftet 2011/2012 utan meddelar endast att regeringens arbetsmarknadspolitik inriktas på att få fler människor i arbete och minska riskerna för utanförskap. Ambitionen är att arbeta vidare med reformer som ytterligare ska stärka arbetslinjen och leda till ökad sysselsättning.

Socialdepartementet meddelade däremot att det sker en del förändringar inom deras ansvarsområde vid årsskiftet 2011/2012. Bland annat förenklas jämställdhetsbonusen och kopplas till utbetalningen av föräldrapenning. Maximal jämställdhetsbonus är liksom tidigare 13 500 kr per barn vid helt jämställt uttag av föräldrapenning. Dessutom införs sjukpenning i särskilda fall och rehabiliteringsersättning i särskilda fall.

Dessa förmåner ska endast kunna lämnas till försäkrade som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst eller väldigt låg sådan och som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning under den längsta tid som sådan ersättning kan lämnas.

Slutligen ska sjukpenning i undantagsfall kunna lämnas för ytterligare dagar efter två och ett halvt år med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, om det skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning.

Läs mer om förändringarna på regeringens webbplats

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem