2012-12-17

”Visst sjutton vill de bli chefer”

Saga Forsmark, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Foto: Kalle Assbring.

Unga i Norden vill bli chefer – inte nu, men sedan.
– Det är positivt att så pass många kan tänka sig att bli chef, säger Saga Forsmark, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Samtidigt som relativt många unga kan tänka sig att bli chef någon gång under sin karriär är det fler som siktar på ett chefsjobb först om några år. Det framgick vid ett seminarium som Ledarna arrangerade i december med anledning av en nordisk undersökning om hur unga ser på chef- och ledarskap.

Att vissa unga tvekar handlar delvis om att de tycker det verkar svårt att förena privatlivet med en chefsroll. Viljan att bli chef är något lägre bland kvinnor, fyra av tio tackar nej av rädsla för att behöva vara ständigt tillgänglig och att genomföra svåra samtal med medarbetare.

– Men det handlar framför allt om bristen på förebilder och att det finns en chefsnorm som inte stämmer överens med hur chefsmarknaden faktiskt ser ut. Vi är också väldigt åldersdiskriminerande i Sverige, både uppåt och neråt i åldrarna. Det har även betydelse då unga ser till vilka möjligheter de har och vad de ser sig själv göra i framtiden, säger Saga Forsmark.

Tre av fyra har förtroende för chefer och samtidigt ställer de högre krav och har höga förväntningar på chefer och ledarskapet. Ända sedan förskolan har de vant sig att få ständig feedback och återkoppling i form av utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner, och vill nu ha chefer som har tid att leda.

Sveriges chefsmarknad har blivit mer mångfaldig de senaste åren. Men det är fortfarande en utmaning att modernisera chefsrollen så att fler attraheras av rollen. Det gäller att ge rätt förutsättningar, som till exempel att använda sig av ny teknik, och att hitta flexibla lösningar vilket möjliggör för fler att ta steget.

– Företagen måste bli bättre på att identifiera, se och ta vara på talangerna, oavsett kön, etniskt tillhörighet eller ålder, säger Saga Forsmark.

Att bli tillfrågad om att bli chef är enligt undersökningen en faktor som skulle kunna få unga att vilja bli chefer tidigare än vad de tänkt sig.

 

Medverkande i panelen (från vänster): Anna Dyhre, föreläsare och författare, Saga Forsmark, ledarskapsutvecklare på Ledarna och Annika Elias, ordförande Ledarna. Foto: Kalle Assbring.

Expertpanelen samtalade bland annat om hur chefsrollen ska moderniseras så att ännu fler attraheras av jobbet som chef. Medverkande i panelen (från vänster): Anna Dyhre, föreläsare och författare, Saga Forsmark, ledarskapsutvecklare på Ledarna och Annika Elias, ordförande Ledarna.

 

 

 


Foto: Kalle Assbring.
Texten publiceras också i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2013.

Uppdaterat: 2012-12-17

Vem vill bli chef?

I Sverige och Finland kan sex av tio unga tänka sig att bli chef någon gång under sin karriär. I Danmark och Norge kan sju av tio tänka sig ett chefsjobb. Det visar rapporten ”Vem sjutton vill bli chef?” som baserar sig på en undersökning bland 4 000 unga i Norden som Ledarna låtit analysföretaget Yougov genomföra.
Vem sjutton vill bli chef? Ledarnas chefsbarometer 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se ett kort reportage från Ledarnas seminarium om Chefsbarometern "Vem sjutton vill bli chef?":


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem