2015-11-17

Ålder är ingen ledaregenskap

Annika Elias, ordförande Ledarna Annika Elias, ordförande Ledarna

Den dagen företag och offentliga förvaltningar klarar av att rekrytera till chefsjobb utan fördomar kommer Sverige att ha chefer som kan och vill leda, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Vad är egentligen en ung chef? Många säger att ålder bara är en siffra i passet och att den inte säger särskilt mycket om personen. Men varför ser det i så fall ut som det gör bland Sveriges chefer?

I Sverige har vi Europas äldsta chefer och det förhållandet har stärkts de senaste åren. Utvecklingen går alltså i fel riktning, i alla fall om man, som jag, tycker att det är viktigare att sätta fokus på kompetens i chefsrekrytering, i stället för på yttre faktorer som kön, härkomst – eller ålder.

För problemet ligger inte i om den enskilda chefen är 60 eller 30. Problemet uppstår om alla chefer är 47. Det innebär nämligen att man låtit ålder, en siffra i passet, avgöra om personerna har lämpliga chefsegenskaper. Och att man utgått från att riktigt unga personer aldrig kan vara bra ledare.

Jag har träffat 28-åringar som är kloka som pudlar, som har lång erfarenhet av ledarskap från ideellt arbete och som har en reflekterad och genomarbetad syn på sitt chefskap.

Jag har också träffat 62-åringar som släppt sitt gamla bagage, som äntligen vågar tänka fritt och stort och bejaka nya idéer om ledarskap och organisation.

Den dagen företag och offentliga förvaltningar klarar av att rekrytera till chefsjobb utan fördomar om vare sig utseende, härkomst eller ålder kommer Sverige att ha chefer som kan och vill leda och som skapar resultat i sina verksamheter. Oavsett vad som står i passet!


Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2015.

Uppdaterat: 2015-11-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem