2015-11-26

Är du rustad för morgondagens ledarskap?

Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert på Ledarna Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert på Ledarna

Var dig själv, förlita dig inte på hierarkier och sluta behandla unga medarbetare som barn. Det är några av effekterna av fem framtidstrender som Ledarna presenterar i en ny rapport.

År 2030 kommer vi att se tillbaka på de senaste 15 åren som den mest omvälvande tid som världen någonsin har upplevt. Det menar Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert på Ledarna.

– Det sker gradvis förändringar som vi kanske inte är helt medvetna om på många parallella plan och i slutändan kommer de att leda till en sådan genomgripande förändring, säger hon.

I en färsk rapport redogör hon för fem trender som påverkar både företag och ledarskap. Rapporten bygger på forskning och rapporter från olika konsultföretag och intresseorganisationer.

Trenderna som berörs är globalisering, digitalisering, polarisering, mångfald och den nya generationen.

– Den automatisering av arbetet som ofta följer i digitaliseringens kölvatten har redan förändrat och kommer att fortsätta förändra många branscher. Det i sin tur kräver nya sätt att arbeta.

Ett exempel på detta är att vi inte kommer att vara lika beroende av tid och rum. Var människor arbetar och när de gör det blir inte lika intressant.

– Samtidigt blir maktrelationerna mindre hierarkiska eftersom alla har tillgång till all information samtidigt. Hierarkiska lojaliteteter som har byggt en så stor del av våra traditionella chefsroller kan förhoppningsvis vara på väg ut, säger Cecilia Åkerblom.

Hon tror att förändringarna också kommer att göra att det i högre grad blir möjligt att vara chef på olika sätt och utgå mer från den person man är.

– Det handlar inte om en mall som man ska passa in i för att få klättra i hierarkin. Vi får fler individuella valmöjligheter i och med att våra nätverk blir större på grund av den här utvecklingen.

Ett sätt att hantera dessa förändringar är att satsa på mångfald, som är en annan trend. Enligt Cecilia Åkerblom finns det en ökad medvetenhet om vikten av mångfald, men steget är långt till att omsätta den i praktiken. Dessutom är det inte helt okomplicerat.

– Att förändra grundläggande maktstrukturer som handlar om kön, etnicitet och ålder och liknande, kan skapa enorma konflikter och motstånd. De dinosaurier som lever kvar i den gamla världen kommer att ha svårare att anpassa sig.

En annan trend handlar om den nya generationen arbetstagare. En av de saker som utmärker denna generation är förmågan att anpassa sig till ny teknik. Det gör att dessa personer i högre grad kan bidra med ny kompetens.

– Den gamla modellen var att ta in den nya generationen i traineeprogram och liknande så att de började likna alla andra i organisationen. Men det kan också komma att bli en förändring, att se vad de nya kan bidra med. De är ju inga duvungar. Så man kanske bryter trenden som har funnits på vissa företag och som brukar kallas infantilisering, att inte behandla människor som vuxna och myndiga personer.


Så påverkas du

  • När alla har tillgång till all information samtidigt blir maktrelationerna mindre styrda av hierarkier. Hierarkiska lojaliteter kan snart vara historia.
  • Dina möjligheter att utgå från dig själv i ditt ledarskap blir större i och med att nätverken växer. Du behöver inte längre anpassa dig efter en given chefsmall.
  • Den nya generationen kommer in med kunskap som bidrar med något nytt till organisationen. Ta vara på den. Infantiliseringens dagar är över.

 

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2015.

Uppdaterat: 2015-11-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem