2014-05-15

"Chefens chef är fortfarande en man"

Annika Elias, ordförande Ledarna

Företagen har blivit bättre på att rekrytera utan genusglasögon och i allt högre grad lockas unga kvinnor av att söka chefsjobb, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Glädjande siffror över utvecklingen bland Sveriges chefer har strömmat emot oss den sista tiden.

Andelen kvinnor bland cheferna ökar allt snabbare och i privat näringsliv är det nu fler kvinnor än män bland de nya cheferna.

Allt detta tyder på att företagen blivit bättre på att rekrytera utan genusglasögon och att unga kvinnor i allt högre grad lockas av att söka chefsjobb.

Så då kan man bara luta sig tillbaka och vänta på att jämställdheten ska inträffa? Eller?

Nu presenterar vi Framtidens kvinnliga ledare, Ledarnas årliga lista över 75 unga kvinnor som är toppchefer från näringsliv, politik, kultur och ideell sektor.

På listan finns en stor grupp kvinnor som trots sin låga ålder gjort avtryck i omvärlden och nått framskjutna positioner genom sitt framgångsrika ledarskap. Men dessa kvinnor utgör bara undantaget som bekräftar regeln.

Med nuvarande utvecklingstakt kommer det att dröja mer än ett halvsekel innan vi ser lika många kvinnor och män som vd:ar i Sverige.

För trots att det finns, och länge har funnits, gott om kvinnor med examina, erfarenhet och kompetens för chefsjobb på hög nivå uppger nio av tio chefer att deras chef fortfarande är en man. Och medianlönen för kvinnor som är chefer är ett par tusenlappar lägre i månaden än för männen. År efter år och ända in i pensionen, utan annan förklaring än att de är just kvinnor.

Nej, ännu kan man inte luta sig tillbaka. Arbetet för jämställdhet måste fortsätta, för rättvisan, konkurrenskraften och alla individers lika värde!

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5 maj 2014.

Uppdaterat: 2014-05-15

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem