2017-04-28

Chefens roll viktig i föränderligt Europa

För att Ledarna ska kunna påverka chefers förutsättningar på ett internationellt plan är vi medlemmar i den europeiska chefsorganisationen CEC European Managers. Organisationen har nu tagit fram ett dokument som betonar chefens roll i en tid av förändring.

CEC European Managers har tagit fram texten ”Managers in Europe”. Dokumentet pekar på chefens viktiga roll att skapa stabilitet i ett Europa alltmer präglat av snabba förändringar, nationalism och ekonomisk ojämlikhet. Dokumentet betonar även vikten av att Europas chefer arbetar inkluderande och hållbart i sin strävan att behålla ett enat EU.

Läs dokumentet: Managers in Europe – vision, roles & values

Här läser du mer om CEC European Managers

Uppdaterat: 2017-05-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem