2015-12-14

Chefer gör problem till möjligheter

Annika Elias, ordförande Ledarna Annika Elias

På jobbet får du en naturlig samhörighet, bästa språkträningen och en introduktion till samhället. Men du får också en chans att återvinna ditt egenvärde, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Arbetsmarknaden är den viktigaste arenan för integration. När alla primära behov är uppfyllda, det finns tak över huvudet och mat i magen och den omedelbara tryggheten är säkrad, då vill man komma vidare. Man vill få ett jobb, en tillhörighet, en möjlighet att bidra.

I Sverige är vår identitet starkt knuten till arbete. Bland det första du frågar en ny bekantskap är: ”Och vad sysslar du med?”

Att inte ha ett jobb eller annan sysselsättning skapar ett utanförskap som inte går att kompensera med annat.

För de människor som flyr undan krig och nöd för att skapa sig ett nytt liv i Sverige, är det avgörande att man så snart som möjligt kan få jobb. På jobbet får du en naturlig samhörighet, bästa språkträningen och en introduktion till samhället. Men du får också en chans att återvinna ditt egenvärde, du är inte längre bara en namnlös flykting bland otaliga andra.

I arbetet med att få nyanlända svenskar i jobb är cheferna nyckelpersoner. Det kan vara problematiskt att välkomna ett stort antal människor med sinsemellan olika bakgrund, och med kompetenser och utbildning som vi inte alltid känner igen på arbetsplatserna. Kulturkrockar, språkproblem och stress inför ovana situationer utgör grogrund för konflikter.

Men med rätt rustade chefer, som har god kunskap och ett tydligt uppdrag från ledningen, kan problemen omvandlas till möjligheter. När dessa chefer också ges tid till att leda och vara närvarande för sina medarbetare skapas förutsättningar för ett rikare arbetsliv, där alla, nya såväl som gamla medarbetare, ges möjlighet att bidra efter bästa förmåga.

Bra chefer är den enskilt viktigaste faktorn för ett bra arbetsliv. För alla.

 


Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2015.

Uppdaterat: 2015-12-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem