2015-09-16

”Chefer måste tänka framtid”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Det gäller att skapa ett nytt förhållningssätt till våra gemensamma resurser, en utmaning som aldrig kommer att lyckas utan ett starkt ledarskap, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Det ligger inbyggt i de flesta chefers gener att tänka på framtiden för sin verksamhet. Att ständigt utveckla, förbättra, höja produktiviteten och arbeta mer effektivt. Det känns självklart att ett framgångsrikt arbete stärker chansen för arbetsplatsen att få vara kvar och kanske till och med expandera.

Men under de senaste decennierna har cheferna upplevt att fokus på utveckling och tillväxt har lett till en allt snävare horisont. Kvartalsekonomi har blivit månadsrapportering och i vissa fall uppföljning på veckonivå. I längden leder det till ett ryckigt ledarskap och att arbetsglädjen går förlorad.

Därför är det många chefer som med glädje nu axlar ansvaret för att arbeta med företagets långsiktiga hållbarhet, parallellt med den dagliga verksamheten. Vår värld står inför en enorm utmaning när det gäller att skapa ett nytt förhållningssätt till våra gemensamma resurser, en utmaning som aldrig kommer att lyckas utan ett starkt ledarskap på alla nivåer.

Chefer måste alltid få utrymme i sitt uppdrag för att leda här och nu. Men det räcker inte längre – i dag måste ledarskapet på alla nivåer också inrymma ett engagemang för företagets hållbarhet på längre sikt.

I takt med att samhällets krav på företagen skärps kommer framgång inte bara att handla om ökad produktivitet och fina siffror, utan i lika hög grad om ett ansvarsfullt resursutnyttjande.

De verksamheter som är kloka och framsynta kommer att se till att de har chefer som är rustade med kunskap, tid och rätt mandat för att även möta utmaningarna på lång sikt.


Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2015.

Uppdaterat: 2015-09-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem