2016-09-27

Därför är det viktigt att svara på löneenkäten

Gunilla Åhman, statistiker på Ledarna Gunilla Åhman, statistiker på Ledarna

– Den 27 september skickar vi ut den årliga löneenkäten via e-post. Ta dig tid att svara – det är viktigt för att vi ska kunna förse dig med Sveriges mest omfattande chefslönestatistik, berättar Gunilla Åhman, statistiker på Ledarna.

Varför är det viktigt att svara på Ledarnas löneenkät?
– Utan svar på löneenkäten kan vi inte göra någon lönestatistik. Lönestatistiken är en viktig och uppskattad medlemsförmån som våra medlemmar alltid har tillgång till genom Lönekollen.

– Ju fler som svarar, desto säkrare och mer tillförlitlig statistik får vi, och bättre möjligheter att redovisa lönestatistik för olika yrkeskategorier och branscher. Varje svar är viktigt. Varje lön räknas!

Hur går det till att svara?
– Enkäten är elektronisk och besvaras via en länk som skickas ut via e-post. Det finns tydliga instruktioner, och det tar bara några minuter att svara. Enkäten är öppen från slutet av september till slutet av oktober.

När och hur kommer medlemmarna att kunna ta del av resultatet?
– När insamlingen är avslutad måste svaren granskas och bearbetas. Vi räknar med att statistiken är färdig under tidig vår. Då kan medlemmarna besöka Lönekollen på ledarna.se och ta fram färsk lönestatistik.

Uppdaterat: 2016-09-27

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem