2015-08-24

”De svåra samtalen gjorde mig till en bättre chef”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Många chefer känner ett behov av att skilja på sin roll och sin person, och att aldrig låta sig bli privat berörd, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Som mycket ung chef fick jag i uppdrag att under ett utvecklingssamtal lyfta frågan om ett eventuellt missbruk hos min medarbetare. Jag kommer väl ihåg våndan och oron innan, hur jag målade upp alla tänkbara reaktioner från medarbetaren och hur dåligt det kunde gå i värsta fall.

Men allra mest kommer jag ihåg lättnaden efteråt, när det visade sig att misstanken bekräftats och att vi nu tillsammans kunde börja jobba på att ta tag i problemet.

För många chefer är ”svåra samtal” en del av ledarskapet som man oroar sig för. Och med svåra samtal menar vi oftast det som går in på det privata livet, som gör att du som chef måste släppa distansen och bli personlig – utan att förlora din professionalitet.

För att klara uppdraget som chef och ledare känner många ett behov av att skilja på sin roll och sin person, och att aldrig låta sig bli privat berörd. Men när man konfronteras med djupt mänskliga problem och situationer blir det ett omöjligt förhållningssätt. Som med så mycket annat i ledarskapet är förmågan att genomföra ett samtal en kompetens som man kan lära sig och träna på. Med rätt stöd från arbetsgivaren kan även svåra samtal bli en del av ledarskapet som skapar förtroende och respekt på arbetsplatsen.

Att våga släppa på distansen och visa empati och medmänsklighet är viktigt för att nå fram, men behöver inte innebära att man förlorar kontrollen. Efter mitt första ”svåra samtal” har jag upplevt många liknande under mitt chefsliv. Inget har varit det andra likt och inget har lämnat mig oberörd. Men de har alla bidragit till att forma mitt ledarskap och gjort mig till en bättre chef.


Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2015.

Uppdaterat: 2015-08-24

Chefsguide

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem