2016-11-21

Energidagarna 2016

Måndag den 21 november startade Energidagarna 2016. En konferens om utmaningar och möjligheter med framtidens elsystem, hur vi tryggar framtidens elförsörjning, en effektiv infrastruktur, industrins krav på elsystemet och förväntningar på politiken och en hel del till.

Läs mer om Energidagarna


Energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan talade när Energidagarna 2016 inleddes den 21 november. Han betonade vikten av samarbete för att lösa de utmaningar som branschen står inför.

Energiministern lyfte också kompetensförsörjningen, som en annan viktig utmaning. Och däri finns ett behov av ökad jämställdhet, menade ministern.

– En sektor som inte ser hela befolkningen som resurs riskerar att hamna efter. Jag vill inte att energisektorn ska hamna där, sade Ibrahim Baylan.

Under Energidagarna medverkade ledande företrädare inom energisektorn, bland annat Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen, Magnus Hall, vd Vattenfall och professor Tomas Kåberger.

Uppdaterat: 2016-11-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem