2014-09-30

Få företag ser affärspotential i utveckling av hållbara tjänster

Nära 8 av 10 chefer tror att hållbarhetsfrågornas betydelse fortsätter att öka. Men endast 3 av 10 chefer tror att ett hållbarhetstänk bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster, enligt en ny undersökning från Ledarna.

På uppdrag av undersökningsföretaget Novus har nära 1 500 svenska chefer tillfrågats.

– Vi ser en skillnad i att fler företag och organisationer idag aktivt arbetar med hållbarhetsfrågan än när vi gjorde undersökningen för två år sedan. Att chefer nu gått från ord till handling gör att de känner sig mindre oroade för hållbarhetsutmaningar i stort, och de tar problemen på stort allvar, säger Erika Svensson, Ledarnas hållbarhetsexpert.

Endast 3 av 10 chefer tror att hållbarhetsarbetet bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster. Istället uppger majoriteten (60 procent) att de arbetar med hållbarhet för att attrahera och behålla sin personal.

– Det är förvånande att så få chefer listar utvecklingen av nya tjänster och produkter som en anledning för deras verksamheter att arbeta med hållbarhet. Det finns en enorm potential till nya innovationer som kan ge konkurrensfördelar och skapa tillväxt, säger Erika Svensson.

Sverige har 500 000 chefer idag, drygt hälften uppger att hållbarhetsarbetet ingår i arbetsuppgifterna idag.

Läs Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2014

Uppdaterat: 2014-09-30

Se dagens lunchseminarium där rapporten presenteras

Ledarnas hållbarhetsbarometer presenterades under lunchseminariet "Från policy till hållbarhetsverkstad" den 30 september.


Se seminariet på YouTube


Seminariet i sociala medier: #ledarna #swegreen

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem