2015-04-23

Film som mångfaldsmetod

Med hjälp av filmer baserade på verkliga händelser har Skanska hittat ett nytt sätt att arbeta med mångfald. Hittills har företaget utvecklat fem filmer utifrån olika typer av mångfaldsaspekter, exempelvis kön, ålder, religion och sexuell läggning.

Handlingen bygger på händelser som har inträffat på företaget, men är dramatiserade av skådespelare.

– Filmerna ruskar om och suger tag i folk. Efter visningarna får deltagarna diskutera vad man ska sluta, börja och fortsätta göra för att se till att ha en inkluderande arbetskultur, säger Pia Höök, global diversity manager på Skanska.

En av filmerna används även som inledning till en digital utbildning för företagets chefer där de får sätta sig in i rollen som chef och fundera på hur de skulle ha hanterat samma situation.

– Merparten av fallen är medvetet komplexa och det finns oftast inga självklara svar på hur de ska hanteras. Vi vill komma bort från skuldbeläggande och fokusera på konkreta förbättringsområden, säger Pia Höök, som under våren hållit frukostföreläsningar om inkluderande ledarskap för Ledarnas medlemmar.

Utvecklingen av filmerna började 2013 och året efter började de rullas ut i hela företaget som en del av en obligatorisk etikutbildning.

Alla anställda har nu sett någon av filmerna. I region Hus Syd har samtliga filmer visats.

– För mig är det ett sätt att se till att vi framtidssäkrar företaget. Vi har problem med utanförskap i Sverige, men det finns en enorm potential om vi kan få alla kompetenta människor att känna sig välkomna på Skanska, säger Magnus Persson, regionchef för Hus Syd.

Vilken effekt projektet kommer att ha är för tidigt att säga. Men redan nu har flera chefer kommit med uppmuntrande kommentarer.

– Jag har hört från vissa arbetsplatser att medarbetare har sagt ifrån när de upplevt att något inte är okej. Det har börjat gro en starkare kultur av att alla här är lika mycket värda, oavsett om man är lokalvårdare eller projektchef, säger Magnus Persson.

Läs mer om Skanskas mångfaldsarbete

 

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2015.

Uppdaterat: 2015-04-22

Läs också

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem