2017-05-30

Förtroendearbetstid är inte detsamma som oändlig arbetstid

Människor i kanoter i motljus Hur uppkopplad behöver du vara på semestern?

Dagens teknik ger oss möjligheten att vara ständigt uppkopplade och tillgängliga. Men se till att stämma av förväntningarna – det finns en gräns för hur mycket arbetet ska inkräkta på din fritid.

Kolla mejlen på helgen, svara i telefon på semestern... En del chefer upplever minskad stress av att kunna beta av och hålla sig uppdaterade även på ledig tid. För andra blir följden att de aldrig känner sig riktigt avkopplade.

Bara du själv kan sätta gränserna. Det är viktigt att du pratar med din närmaste chef för att stämma av förväntningarna. Finns det krav på att du ska vara nåbar även när du är ledig? Eller är det kanske din upplevelse, medan din chef har en annan syn på saken?

Finns det uttalade krav på tillgänglighet, är det på sin plats att diskutera rimlig omfattning. Även om du är chef finns det gränser för hur mycket arbetet ska inkräkta på ditt privatliv. Och även om du i likhet med många andra chefer har så kallad förtroendearbetstid, det vill säga att du inte har rätt till övertidsersättning, betyder inte det att din arbetstid är oändlig. För att skydda oss från ohälsa, finns en arbetstidslagstiftning som syftar till att begränsa hur mycket vi kan och får arbeta.

Här läser du mer om arbetstid och arbetstidslagen

Uppdaterat: 2017-05-30

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem