2014-11-19

”Framtidens ledarskap börjar med dig själv”

Visst mår vi bra av att utmana våra föreställningar om maktstrukturer och sekelgammal organisation av arbetet, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

För mig som arbetar med ledarskap och chefer och som ständigt möts av bevis på det stora värde som ett gott ledarskap tillför verksamheten, är det provocerande att lyssna på berättelser om chefslösa företag. Bilder av anarki och oordning breder ut sig för mitt inre öga. Tills jag får klart för mig att det handlar om chefslösa, inte om ledarlösa, verksamheter. För visst mår vi bra av att utmana våra föreställningar om över- och underordning, om maktstrukturer och sekelgammal organisation av arbetet.

I det kunskapssamhälle där vi nu lever, där de flesta chefer omges av medarbetare som är minst lika kompetenta som de själva, är det naturligt att utveckla nya modeller för ledarskap som kan ta oss in i framtiden. En verksamhet där alla är överens om mål och förväntat resultat, förstår och accepterar sin egen uppgift och har ett gemensamt ansvar för att lösa problem, behöver egentligen inga chefer – men däremot ledare.

Oavsett vad vi kallar rollen kommer det även i framtiden att krävas någon som har det formella ansvaret för arbetsmiljöfrågor, lönesättning, etik och mångfald.

Hur ser då framtidens ledarskap ut? Peter Grönberg, chef på Volvo och mottagare av priset Årets ledarutvecklare, har en enkel och tydlig uppmaning till alla som vill leda: ”Börja med dig själv! Formulera dig kring ditt eget ledarskap, det är först när du gjort det du kan börja utveckla andra. Led med hjärta och hjärna.”

Ledarskapet handlar om att motivera och engagera dina medarbetare, dina kolleger och – ibland – din chef. På framtidens arbetsplats kommer det personliga ledarskapet att ta plats på det traditionella chefskapets bekostnad.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2014.

Mer information om framtidens ledarskap hittar du på ledarna.se/framtidssakra

Uppdaterat: 2014-11-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem