2016-04-15

Fyra tips för semesterplaneringen

Sommaren närmar sig och det börjar bli hög tid att semesterplanera. Ta del av våra tips och gör planeringen till en gemensam angelägenhet.

  1. Samla alla medarbetare till ett möte där du berättar att semesterplaneringen nu påbörjas. Var tydlig med att ange deadline för när du måste ha allas önskemål om semester. Tala också om när besked om semestern kommer att ges.

  2. Ge dina medarbetare rätt förutsättningar för sin egen planering genom att tala om vilken bemanning som behövs utifrån verksamhetens behov – exempelvis hur många ordinarie som måste finnas på plats under de olika sommarveckorna.

  3. Ta hjälp! Testa att delegera semesterplaneringen till dina medarbetare. Du kan till exempel dela in arbetsplatsen i mindre grupper och låta respektive grupp själv planera sin semester. Det kan vara ett bra sätt att säkerställa att det alltid finns personer ur respektive yrkeskategori på plats under sommaren.

  4. Var tydlig och tala om vad som gäller om gruppen inte kan komma överens – att du som chef fortfarande äger frågan och att ditt beslut grundar sig på vad som är rättvist och rimligt utifrån verksamhetens behov.

Läs mer om semester och ledighet

Uppdaterat: 2016-04-15

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem