2015-06-10

”Hållbarhet är nyckeln till ett bra ledarskap”

Annika Elias, ordförande Ledarna

I dag är många chefsuppdrag något av genomgångsjobb, som förbrukar människors engagemang och lust att leda, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

För snart tio år sedan började Ledarna att arbeta med begreppet ”Hållbara chefer”. Det vi menar är att chefsuppdragen ska vara utformade så att du som individ ska orka, kunna och hinna arbeta som chef ett helt yrkesliv – om du själv vill.

Det viktigaste redskapet i ledarskapet är chefen själv. Den viktigaste kompetensen är att förstå hur man påverkar och berör medarbetare och kolleger. Kunskapen om dig själv och förmågan att leda på ett medvetet sätt kommer gradvis. Därför blir många chefer bättre och tryggare i sitt yrke med lite erfarenhet och kan då leverera ett bättre resultat för sin verksamhet.

Under de år som Ledarna uppmärksammat frågan har behovet av att skapa förutsättningar för hållbara chefer inte minskat. Tvärtom, i dag är många chefsuppdrag något av genomgångsjobb, som förbrukar människors engagemang och lust att leda. Kraven på både snabba resultat och ökad kontroll har ökat. För cheferna i offentlig sektor har dessutom ett ökat fokus på dokumentation lagt på ytterligare bördor.

Att sträva efter att behålla sina kompetenta chefer borde vara en självklarhet för varje arbetsgivare. Förutom kostnader för nyrekrytering påverkar täta chefsbyten trivsel på arbetsplatsen och därmed produktivitet och resultat. Att skapa bra förutsättningar för chefen att hålla i längden gynnar inte bara chefen utan hela verksamheten. Hållbara chefer är nyckeln till ett bra ledarskap och framgångsrika verksamheter.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2015.

Uppdaterat: 2015-06-10

Chefsguide

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem