2015-09-08

Har du vad som krävs för att leda i framtiden?

Den yngre generationens värderingar och förväntningar ruckar på nuvarande strukturer och normer kring chefsrollen. I framtiden kommer det vara alltmer eftertraktat med ett ledarskap i linje med jämställdhet, mångfald och hållbarhet, enligt rapporten "Viktiga trender för morgondagens ledarskap", skriven av Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert på Ledarna.

Uppdaterat: 2015-09-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem