2016-04-06

Jämnare könsfördelning i börsbolagsstyrelser

På Ledarnas kongress 2010 och 2014 har medlemmarna slagit fast att vi som Sveriges chefsorganisation stödjer idén om att bolagslagen bör ändras till att kräva en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöterna i börsnoterade bolags styrelser.

Bakgrunden är att Ledarna anser att arbets­livet gynnas av att chefer, ledningsgrupper och styrelser speglar det svenska samhällets mångfald i stort. I många börsbolags styrelser ges i dag kvinnor inte samma makt och inflytande som män. Det är orättfärdigt och ett slöseri med samhällets resurser.

I artiklar i Svenska Dagbladet och Expressen har olika debattörer argumenterat emot lagstiftning på detta område. Ledarnas ordförande Annika Elias har svarat dels på Chefsbloggen, dels i Expressen om varför vi vill se aktiva politiska insatser för en jämnare könsfördelning i börsbolagsstyrelser.

Jämställdhet förutsätter arbete på många fronter – inklusive lagstiftning. Faktum är att alla avgöran­de steg mot ökad jämställdhet historiskt sett tagits genom politiska beslut. Därmed inte sagt att kvotering är lösningen på alla jämställdhetsproblem, men det är Ledarnas uppfattning att lagstiftning på det här området vore ett viktigt steg i rätt riktning.

Läs mer om detta, och Ledarnas övriga ställningstaganden, i det kongressbeslutade dokumentet Idé & Framtid.

Text: Uppdaterat: 2016-04-06

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem