2017-04-19

Ledarna bjuder in till samtal om framtidens arbetsmarknadsdialog

Mot bakgrund av en svensk modell satt under allt mer press; globalisering, digitalisering och andra megatrender som påverkar arbetsmarknad och samhälle i stort, har Ledarna tagit initiativ till samtal om en ny arbetsmarknadsdialog, för bättre samtalsklimat och långsiktigt perspektiv.

Gamla sanningar ställs på huvudet när samhället och näringslivet utvecklas. Industrin är inte längre den dominerande arbetsgivaren i Sverige och befolkningen är inte lika homogen som när Saltsjöbadsavtalet undertecknades för snart 80 år sedan. Från att tidigare varit en konkurrensfördel lockar den svenska modellen inte längre lika självklart investeringar.

Ny arbetsmarknad kräver moderna lösningar

En ny arbetsmarknad växer fram där allt fler har tillfälliga uppdrag eller på andra sätt jobbar annorlunda än förr. Många fackförbund och arbetsgivarorganisationer har hittills haft svårt att förhålla sig till detta. En växande grupp omfattas därmed inte av de trygghetssystem som utgår ifrån en arbetsmarknad från en annan tid. Individer får svagare ställning och riskerar att missa försäkringar, arbetslöshetsersättning och regelbundna pensionsinbetalningar, samtidigt som arbetsmarknadens parter får svårare att upprätthålla vältäckande trygghetssystem. Med allt lägre anslutningsgrad förlorar den svenska modellen sin legitimitet.

Parterna måste här ta sitt ansvar och blicka framåt. Genom åren har kollektivavtal tjänat Sverige väl; gett såväl löntagarinflytande och reallöneökningar som trygghetssystem och pension, och genom fredsplikten möjliggjort stabilitet på arbetsmarknaden. Detta är angeläget att värna, men det är inte självklart att den ordning vi haft sedan Saltsjöbaden 1938 kommer att hålla framöver.

Utredning för långsiktiga kollektivavtal

Dagens system kan behöva lappas och lagas, och på sina håll kompletteras. Därför har Ledarna skickat en inbjudan till bland annat arbetsmarknadens parter, tankesmedjor och riksdagens arbetsmarknadsutskott där vi bland annat berättar om att vi låter en fristående grupp erfarna och kunniga personer utreda hur partsrelationerna kan fungera framöver och kollektivavtal vara långsiktigt hållbara.

Arbetet leds av Laura Hartman (docent i nationalekonomi med inriktning empirisk arbetsmarknadsekonomi, tidigare bl a på Statskontoret, SNS och Försäkringskassan) som till sin hjälp har Jonas Milton (senior rådgivare och f d vd på Almega, leder regeringens delegation om validering), Maria Wetterstrand (tidigare språkrör för Miljöpartiet, ordförande för Miljömålsrådet), Andreas Bergh (docent på nationalekonomiska institutionen i Lund och välfärdsforskare vid Institutet för näringslivsforskning) och Allan Larsson (tidigare bl a finansminister, utredningschef på Metall och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen, i dag EU-rådgivare om arbetsmarknad och sociala frågor).

I veckan träffades för första gången utredningsgruppen, vilket Dagens Nyheter uppmärksammat.

Brett samtal om den svenska modellens framtid

Men vi bjuder även in till ett bredare samtal där vi hoppas på en öppen och framåtsyftande dialog med parter, forskare och andra aktörer om den svenska modellens framtid. Ledarna välkomnar samarbete om olika aspekter av arbetsmarknadens utmaningar, och planerar att såväl själva som tillsammans med andra ordna seminarier och andra aktiviteter med start i Almedalen till sommaren.

Vår förhoppning är att arbetet resulterar i gemensamt identifierade utmaningar och tankar om hur parterna framöver ska navigera på arbetsmarknaden.

För mer information om det här arbetet, kontakta oss via dialog@ledarna.se.

Uppdaterat: 2017-04-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem