2015-07-10

Ledarna blir majoritetsägare i Intermezzon AB

Intermezzon

Chefsorganisationen Ledarna förvärvar majoriteten i Intermezzon AB genom Ledarna Chefsservice LCS AB (LCS AB). Intermezzon AB är ett utbildningsföretag med inriktning på mätbar kompetensutveckling för chefer och säljare.

– Med Intermezzon AB får koncernen spjutspetskompetens inom Blended Learning, ett koncept som kombinerar digitalt lärande med mer traditionella klassrumsmetoder. Den unika pedagogiken för praktisk träning av ledarskap ligger i linje med Ledarnas vision om att alla ska ha en bra chef. Det stärker också Ledarnas medlemserbjudande, säger Thomas Eriksson, vd LCS AB.

Intermezzon AB har sedan 1991 utbildat mer än en miljon chefer och medarbetare. Metoden kombinerar klassrumsundervisning med digitalt lärande och utvecklingen följs upp och mäts i en tränings- och performanceportal.

– Individens lärande och utveckling är avgörande konkurrensfaktorer i en allt mer snabbföränderlig värld. Som pionjärer för digitalt lärande och LMS (learning management systems) ser vi fram emot att tillsammans med Ledarna skapa framtidens träningsarena för kompetensutveckling, säger Tomas Dreifaldt, en av grundarna och vd för Intermezzon AB.

Intermezzon AB har sitt huvudkontor i Göteborg. Bland kunderna återfinns börsbolag inom fordonsindustrin, bank- och finans samt telekom och retail. De nuvarande ägarna kommer efter förvärvet fortsätta att vara operativa delägare i bolaget.

LCS AB ägs av Ledarna, Sveriges chefsorganisation. LCS AB samlar de affärsdrivande verksamheterna knutna till Ledarna, där tidningen Chef och utbildningsföretaget M-gruppen sedan tidigare ingår.

Uppdaterat: 2015-07-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem