2015-07-03

Se tre seminarier som vi hade i Almedalen

Ledarna var i Almedalen den 30 juni-2 juli för seminarier och diskussioner om det goda ledarskapet. Nu kan du se tre av våra seminarier i efterhand!

Hur ska välfärden kunna utvecklas om ingen vill leda arbetet?
Det finns en bred politisk enighet om att välfärden ska utvecklas så att kvalitet och tillgänglighet blir bättre. Men hur ska potentialen i offentlig sektor kunna realiseras när så få personer vill bli offentliganställda chefer och leda den praktiska implementeringen av de nya reformerna?
Se seminariet på YouTube

Är det magkänslan som leder till snedrekryteringen av chefer?
Chefer rekryteras ofta efter en gedigen process men det slutgiltiga beslutet tas ofta utifrån magkänslan. Istället för att låta kandidaternas samlade kompetens fälla avgörandet litar man till sin egen bedömningsförmåga. Varför tycker vi denna magkänsla är så viktigt och vad får det för konsekvenser?
Se seminariet på YouTube

Borde arbetstagare nöja sig med sifferlösa avtal?
Svensk lönebildning är under förnyelse och antalet arbetstagare med sifferlösa avtal räknas numera i hundratusental. Men räcker det med att stryka det centralt angivna löneutrymmet ur avtalen för att lönebildningen ska bli bättre eller behöver löneprocessen göras om i grunden?
Se seminariet på YouTube

Uppdaterat: 2015-07-02

Alla våra chefsluncher och seminarier i Almedalen 2015

Tisdag den 30 juni
Chefslunch om mod och ledarskap
– Så är en chefslunch med Ledarna

Onsdag den 1 juli
Hur ska välfärden kunna utvecklas om ingen vill leda arbetet?
– Se seminariet på YouTube

Hur kan en chef förändra en ojämställd kultur?

Är det magkänslan som leder till snedrekryteringen av chefer?
Se seminariet på YouTube

Det framgångsrika ledarskapet – mod och kärlek

Borde arbetstagare nöja sig med sifferlösa avtal?
Se seminariet på YouTube

Vem vill bli chef? Om ungas syn på ledarskap och chefsrollen

Torsdag 2 juli
Chefslunch om inkluderande ledarskap


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem