2015-02-17

Ledarna medverkade i konferens om jämställdhet i Slovenien

Annika Elias, ordförande Ledarna

Den 5-6 februari var MAS, Managers’ Association of Slovenia, värd för en konferens i Ljubljana på temat jämställdhet och inkludering. Ledarnas ordförande Annika Elias föreläste om det europeiska samarbetsprojektet ”Women in Management”.

Genom intervjuer och studier har projektet kartlagt vilka mekanismer, såväl samhälleliga som på företagsnivå, som främjar kvinnligt ledarskap. Ledarna har varit del av studien.  

Under konferensen presenterade Sofia Falk från Wiminvest projektet ”Battle of the numbers” och vilka lärdomar som kan dras ur den satsningen.

Konferensen, som hette ”Beauty and the beast: Don´t underestimate the power of the talents”, var ett led i en större satsning som syftar till att uppnå högre representation av kvinnor i ledande positioner i såväl politiken som i näringslivet i Slovenien.

Uppdaterat: 2015-02-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem