2014-06-26

Ledarna på konferens om kvinnor på högre chefspositioner

Idag inleds konferensen ”Promoting Women’s Leadership” i Cannes, Frankrike, där Ledarna är en av medarrangörerna. Konferensen är en del av ett europeiskt projekt med samma titel som fokuserar på strategier för att få fler kvinnor på högre chefspositioner. 

Projektet gör jämförelser mellan olika länder i Europa, såväl på samhällsnivå som inom företag. På konferensen presenteras preliminära resultat från de olika delprojekten.Annika Elias, ordförande Ledarna

– Vi i Sverige är vana att se oss som världens mest jämställda land, men när det gäller kvinnor på de högsta chefspositionerna har vi inte kommit speciellt långt. En av de stora tillväxtfrågorna för EU är att få fler kvinnor på arbetsmarknaden. Fler kvinnor på ledande positioner är en nödvändig och avgörande del av arbetet för en mer jämställd och konkurrenskraftig arbetsmarknad, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna och president i den europeiska chefsorganisationen CEC.

Från Ledarna kommer jämställdhetsexpert Ellen Landberg och Anna Thoursie, chefsekonom att tala om hur det ser ut i Sverige, där vi trots goda förutsättningar i våra system har en bit kvar till jämställdhet. Slutrapporten kommer i höst.

Undersöker hinder och möjligheter

Ledarna är en av flera parter i det EU-finansierade projektet Promoting Women's Leadership, som på samhälls- och företagsnivå ska undersöka hinder och möjligheter för kvinnor att avancera till ledande befattningar. Det kommer att ske genom fallstudier av större företag i Europa med fokus på HR-chefers arbete och intervjuer med kvinnliga chefer.

Projektet belyser det politiska ramverket i form av lagar och socialförsäkringar, såsom familjeförsäkring med mera, som utgör grunden för ett jämställt ledarskap och där de europeiska länderna kommit olika långt. Projektet kommer också att uppmärksamma frågor om makt, normer och attityder och hur det skapar olika förutsättningar för kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Fokus på framgångsrika metoder

Projektet kommer att fokusera på metoder som visat sig vara framgångsrika för att främja kvinnligt ledarskap och är ett exempel på det europeiska arbete som Ledarna deltar i och som kommer Ledarnas medlemmar till del.

Projektet, som startade i december 213, kommer att avslutas hösten 2014. Förutom Ledarna så medverkar CEC, Eurocadres, den europeiska organisationen för chefer och specialister och CFE-CGC, en fransk chefsorganisation.

Läs mer om Promoting Women´s Leadership

Uppdaterat: 2014-06-26

Läs också

För att Ledarna ska kunna påverka chefers förutsättningar på ett internationellt plan är vi medlemmar i den europeiska chefsorganisationen CEC, European Managers.
Läs mer om CEC

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem