2015-02-02

Ledarnas omvärldsspaning vecka 5

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– I förra veckan kom positiva nyheter om arbetslösheten i Europa. Senaste konjunkturbarometern visar på optimism i näringslivet medan hushållen ser lite mindre positivt på utvecklingen. Trots detta slogs åter försäljningsrekord i julhandeln, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Bäst i test hittills: Jämställdhetspotter

Av LO-förbundens försök att utjämna löneskillnaden mellan kvinnor och män har jämställdhetspotten 2007 troligen haft störst effekt. Och väckt mest ilska. De senaste 20 åren har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat, fast långsamt. Bland arbetare gick det faktiskt åt fel håll åren 1995–2001. Klyftan mellan könen växte. Perioden 2007–2009 skiljer tvärtom ut sig genom att utjämningen mellan könen tycktes skjuta fart. Just de åren tog LO och LO-förbunden nya grepp för mer jämställda löner.

Arbetet 2015-01-30


Facklig marknad

A-kassorna har inte hämtat in raset

400 000 medlemmar försvann när avgifterna till a-kassan chockhöjdes 2007. 40 000 kom tillbaka när avgifterna återställdes 2014. Noga räknat slutar prognosen för 2014 på plus 42 000 medlemmar. – Ökningen är alldeles för låg. Vi hade hoppats att den skulle bli mycket större, säger Harald Petersson, ordförande i A-kassornas samorganisation. Slutsatsen blir att det är lättare att förstöra än att bygga upp. – Det är inte lika naturligt att gå in i a-kassan som före 2007.

Arbetet 2015-01-29


Ledarskap

Middle managers pass along bad treatment

To cut turnover among lower-level workers, keep middle managers happy with their own bosses. “Middle managers’ treatment of employees reflects how bosses treat them," says Ray Friedman, professor of management at Vanderbilt Owen Graduate School of Management. Previous studies have found that high employee turnover lowers customer satisfaction. It’s also been previously established that the level of satisfaction with a supervisor is a reliable predictor of turnover intentions.

Futurity.org 2015-01-27

Leading a team is not a long-term ambition for Gen Y

Misunderstanding younger workers could cause shortage of managers, research warns. A mismatch between what employers think younger workers want from a job and what is actually most important to them could mean a critical shortage of managers in ten years’ time, research has revealed.

CIPD 2015-01-30


Karriär & arbete

163 000 industrijobb borta

163 000 industrijobb har försvunnit sedan 2000. Industrin har fortfarande inte återhämtat sig efter finanskrisen. Allt fler talar om att Sverige avindustrialiseras. I dag släpper IF Metall två nya rapporter om Sverige före, under och efter finanskrisen. Den ena heter Industrilandet Sverige. Det finns en tanke bakom titeln. ”Vi vill markera att vi har en industri i Sverige, vad som än sägs i debatten. Vi är beroende av den”, säger Maja-Malin Ekelöf, som har skrivit rapporten.

Arbetet 2015-01-27

Unga ratar staten

Bara en av tre unga vuxna vill jobba i staten, som måste öka sin attraktionskraft som arbetsgivare, skriver Britta Lejon. Endast en av tre unga vuxna säger att de är intresserade av att arbeta inom staten. Det visar Fackförbundet ST:s nya rapport Karriär och framtidsjobb i staten.

Upsala Nya Tidning 2015-01-28

Video interviewing: The future of recruitment?

While video interviewing may raise concerns about discrimination during recruitment, it has many time and resource benefits. Could virtual interviewing eventually signal the death knell of the face-to-face interview? While traditional interview processes probably aren’t going away any time soon, the time- and cost-saving benefits of interviewing someone via video, and its ability to transcend geographical barriers, will eventually lead to a significant reduction in face-to-face interviews.

HR Magazine 2015-01-28

Optimistisk ILO-rapport: två miljoner nya jobb

Mellan 400 000 och 2,1 miljoner nya jobb fram till 2018 beräknar ILO att investeringsplanen kan skapa i EU. Den högre siffran, 2,1 miljoner jobb, förutsätter att en rad villkor uppfylls. För det första måste pengarna investeras i projekt som inte skulle ha kommit till stånd utan EU-planen. För det andra måste tillräckligt många privata investerare satsa för att de 315 miljarder euron kan uppnås, offentliga medel från EU-budgeten uppgår endast till 21 miljarder euro.

Europaportalen 2015-01-29

Ensiffrig arbetslöshet i EU

För första gången på över tre år ligger arbetslösheten i EU under tio procent. I december i fjol minskade arbetslösheten med 0,1 procentenhet till 9,9 procent, visar EU:s sta-tistikbyrå Eurostats senaste över de 28 medlemsländerna. Lägst arbetslöshet i december hade Tyskland (4,8 procent) medan Grekland hade högst (25,8 procent). I Sverige låg arbetslösheten på 7,8 procent. Jämfört med ett år sedan har arbetslösheten minskat i 24 medlemsländer, varit densamma i ett (Belgien) och ökat i tre: Finland, Italien och Frankrike.

Europaportalen 2015-01-30


Ekonomi

Optimism i näringslivet men dystrare hushåll

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin föll marginellt i januari, från 105,9 i december till 105,6. Nivån på indikatorn ligger dock klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel har stigit, medan tjänstenäringarnas och hushållens konfidensindikatorer gått ner. Variationerna i de sektorvisa indikatorerna är emellertid relativt små.

Konjunkturinstitutet 2015-01-29

Julhandeln lockade till rekord

Julhandeln 2014 slog som förväntat rekord. Trots osäkert politiskt läge och lång ledighet, där man befarade att mycket att inköpen skulle ske utomlands, var hushållen optimistiska och handlade som aldrig förr. Den totala försäljningsvolymen ökade med 3,4 procent under december. Dagligvaruhandelns försäljningsvolym ökade med 0,7 procent, sällanköpsvaruhandelns säljvolym ökade med 5,6 procent. Siffrorna är kalenderkorrigerade.

Fri Köpenskap 2015-01-29

Lägre produktivitet i det nya tjänstesamhället

Sveriges produktivitet har utvecklas dåligt sedan 2007. En viktig förklaring är finanskrisen, en annan är att Sverige är ett av de länder i världen som snabbast förändras från industrination till tjänstesamhälle, där allt fler arbetar i lågproduktiva servicejobb. Utvecklingen står i bjärt kontrast till den mycket starka utvecklingen som följde efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet.

Arbetsvärlden 2015-01-29


Övriga trendsignaler

Cooper: Engagement programmes have had no impact on wellbeing

Most employee engagement programmes have had no impact on staff health and well-being, according to Cary Cooper, professor of organisational psychology and health at Lancaster University Management School. “My studies have shown that virtually all em-ployee happiness areas have got worse since 2007 – things like staff feeling empow-ered, dealing with change, long hours, and managing wellbeing – and these are all things line managers are in control of,” he said.

HR Magazine 2015-01-26

Sverige världens mest extrema land

Emellanåt kallas Sverige för landet lagom men i jämförelse med övriga världen är våra värderingar extrema - vi är inte särskilt religiösa, vi tycker inte att man får aga sina barn och vi litar i stor utsträckning på våra medmänniskor.

Sveriges Radio 2015-01-26

Industry 4.0: Opportunities and challenges of the industrial internet

The fourth industrial revolution — characterised by the increasing digitization and inter-connection of products, value chains and business models — has arrived. German indus-try will invest a total of €40 billion in Industry 4.0 every year by 2020. Applying the same investment level to the European industrial sector, the annual investments will be as high as €140 billion per annum.

Strategy& 2015-01-26

Chefer utsätts också för mobbning

Det finns mycket forskning om mobbning i arbetslivet, men samtidigt saknas det studier på vad som händer med chefer som utsätts. I ett nytt forskningsprojekt ska docent Christina Björklund bringa klarhet i frågan. Att anställda känner sig mobbade av sina kollegor eller chefer är vanligt. Tidigare undersökningar från bland annat Arbetsmiljöverket visar att vart tionde anställd känner sig utsatt. Samtidigt saknas ett perspektiv helt och hållet och det är chefens, menar Christina Björklund som fått 3,3 miljoner kronor i forskningsstöd från AFA Försäkring.

Prevent 2015-01-27

Trender inom vuxenutbildning 2015

Vilka trender kommer att påverka vuxnas lärande inom EU i år? Det är temat för en artikel på EU-nätverket EPALE (elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa), What will adult learning look like in 2015? En fråga som kommer att dominera är erkännande och validering av icke-formellt och informellt lärande, det man lär sig i arbete eller skaffar sig via kollegor, självstudier och via nätet. Huvudsaken är inte hur eller var du lär dig men att du kan visa önskad kompetens.

Flexspan 2015-01-27

Digitalisering nästa

Juridiken kan bli nästa bransch att utsättas för hård prispress till följd av digitaliseringen. Tunga aktörer som Google har gett sig in i segmentet och i USA finns redan gratistjänster som tar fram avtal direkt i mobilen.

Dagens Industri 2015-01-31

Uppdaterat: 2015-02-02

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem