2014-06-12

"Ledarna ska vara en tydlig kraft i samhället"

Vi har inte råd med kortsiktigt ledarskap. Varken på företags- eller på samhällsnivå, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

I slutet av maj, strax innan EU-valet, valde Ledarna en ny styrelse och inriktning för fyra år framåt under tre intensiva kongressdagar i Göteborg.

Nästan var femte chef och ledare av Sveriges en halv miljon chefer har valt Ledarna. Det betyder att vi i Ledarna förväntas ta ställning i frågor som påverkar chefer och deras ledarskap – hur vi hanterar hållbarhet, mångfald och människors lika värde, som chefer.

Trots att en av Europas stora utmaningar handlar om hur vi ska lösa kompetensförsörjningen i framtiden finns det röster som talar för mindre rörlighet och stängda gränser.

Jag hoppas Ledarna kan bidra genom att vara en tydlig kraft i samhället, stå för ett ledarskap som inte räds förändring och ser möjligheter i samhällsutvecklingen. Ett ledarskap som vågar stå emot främlingsfientliga åsikter i kafferummet. Som ser mångfald och jämställdhet som konkurrensfördelar och som påverkar i hållbarhetsfrågor.

Mutskandaler, barnarbete och andra etiskt tvivelaktiga omständigheter förstör affärer och raserar förtroende för varumärken snabbare än någonsin och resulterar i kännbara företagsekonomiska förluster. Vi har inte råd med kortsiktigt ledarskap. Varken på företags- eller på samhällsnivå.

Med kloka beslut om inriktning för Ledarnas verksamhet 2014–18 är min önskan att vi tillsammans fortsätter att utveckla och vårda det som gör Ledarna unika och attraktiva – att vi fortsatt arbetar och står upp för chefers och ledarskapets värde och betydelse.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2014.

 

Uppdaterat: 2014-06-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem