2014-05-17

Ledarna välkomnar stöd

I början av veckan (vecka 20) skickade de fackliga företrädarna på AstraZeneca en uppmaning till regeringen om att tydligt ta ställning för ett självständigt AstraZeneca. Tillsammans med de andra fackliga företrädarna välkomnar Ledarna regeringens stöd.

Under en presskonferens och debattartikel i Wall Street Journal tog regeringen tydlig ställning för ett självständigt AstraZeneca och uppmanade aktieintressena i bolaget att överväga att ta avstånd från en affär. 

Vi delar regeringens bevekelsegrunder till att markera mot affären. Regeringen uppgav som orsaker till sitt ställningstagande att det handlar om starka samhällsintressen, om ett stark offentlig finansiering inom området i Sverige och det faktum att processen upplevs som semi-fientlig och drivs av skatteskäl snarare än affärsmässiga. Det var mot bakgrund av motsvarande resonemang som vi uppmanade regeringen att agera tidigare under veckan.

Uppmaningen till regeringen handlade om att visa nationell styrka. Det ligger en kraft i om såväl företaget som dess anställda, företrädare för branschen, aktieägarintressena och samhället, genom regeringen gör gemensam samling bakom betydelsen av ett självständigt Astrazeneca. Det handlar om såväl svenska som internationella intressen.

Vi välkomnar regeringens stöd och betonar vikten av att vi nu alla sluter upp kring svensk läkemedelsindustris fortlevnad och utveckling.

Eva Cederwall Finn, klubbordförande Unionen, AstraZeneca Södertälje
Kari Elderot, klubbordförande Ledarna, AstraZeneca Mölndal och Södertälje

Mikael Hansson, klubbordförande Unionen, AstraZeneca Mölndal
Sofia Johannesson, ordförande Akademikerföreningen, AstraZeneca Södertälje
Martin Lindsjö, ordförande Akademikerföreningen, AstraZeneca Mölndal

Uppdaterat: 2014-05-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem