2015-04-27

Ledarnas chefsekonom medverkar i forskningsprogram om kompetensförsörjning

Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna

Vilka kompetenser kommer att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad? Hur klarar vi generationsväxlingen med de stora pensionsavgångar som väntar under de kommande 10-20 åren? För att bidra med svar på dessa frågor startar SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, forskningsprogrammet Framtidens kompetensförsörjning. Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna, medverkar i programmets referensgrupp.

Programmet syftar till att bidra med kunskap och förslag till åtgärder för att säkra Sveriges kompetensförsörjning.

Läs mer om forskningsprogrammet hos SNS

Uppdaterat: 2015-04-27

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem